Nieuws

Nieuwe factsheet voor diagnostiek AVP en KVP

Varkens in stal - via Bionext
Bionext
Samenvatting
  • Onderwerp
    varkenspest, factsheet
  • Interessant voor
    varkenshouders
Bekijk de bronnen
Alertheid op klassieke varkenspest (KVP) en Afrikaanse varkenspest (AVP) blijft nodig. De NVWA heeft daarom een factsheet gepubliceerd voor dierenartsen en varkenshouders. De factsheet laat zien welke mogelijkheden er zijn voor een vroege signalering van de beide ziekten.

De factsheet 'Diagnostiek AVP en KVP' is bedoeld voor varkenshouders en dierenartsen, die een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig opsporen van AVP (Afrikaanse varkenspest) en KVP (klassieke varkenspest). Het document geeft een helder onderscheid wat te doen. AVP en KVP zijn meldingsplichtige ziekten. Zijn er vage klachten op een bedrijf, dan kan er via Early Warning-diagnostiek gekeken worden of de varkens ziek zijn. Bij ernstige klachten en een reële verdenking moet een varkenshouder (en zijn dierenarts) andere stappen zetten.

Early Warning-diagnostiek

Een dierenarts kan ervoor kiezen om monsters te laten onderzoeken op AVP en KVP als onderdeel van reguliere diagnostiek. Dit is de zogenoemde Early Warning-diagnostiek. De uitslag kan in dit geval na 1 tot 3 werkdagen worden verwacht. Bij deze diagnostiek gaat een varkensbedrijf niet op slot en worden er geen laboratoriumkosten in rekening gebracht.  

“Met de informatie in deze factsheet hopen we de alertheid van varkenshouders en dierenartsen te verhogen én de drempel te verlagen om monsters in te sturen voor onderzoek. Snelle detectie van een eventuele uitbraak is essentieel.”

Linda Peeters, 2023

Verdenking

Als een dierenarts de situatie niet vertrouwt door ernstige symptomen en niet wil wachten op de uitslag van de Early Warning-diagnostiek, is er sprake van een verdenking. Contact met de NVWA is dan verplicht en het varkensbedrijf gaat op slot totdat de uitslag van het onderzoek bekend is en negatief is. In dit geval mag de dierenarts de uitslag binnen 24 uur verwachten. Andere bijzonderheden worden ook op het factsheet vermeld.

Meer alertheid en lagere drempel

“Met de informatie in deze factsheet hopen we de alertheid van varkenshouders en dierenartsen te verhogen én de drempel te verlagen om monster in te sturen voor onderzoek. Snelle detectie van een eventuele uitbraak is essentieel”, aldus Linda Peeters, hoofd van het Nationaal Referentiecentrum AVP/KVP. 

De factsheet benadrukt dat de beide onderzoekstrajecten losstaan van de bestaande monitoringsprogamma’s die gelden in Nederland. Deze zijn om aan te tonen dat Nederland vrij is van KVP en de Ziekte van Aujeszky, maar zijn niet bedoelt voor diagnostisering.  Voor AVP is er geen monitoringsprogramma.

Veel bedrijven bij elkaar: hoger risico

Er bestaat nog steeds een risico op verspreiding van varkenspest in gebieden met een hoge dichtheid van varkenshouderijbedrijven. Dit blijkt uit een onderzoek door onder andere Wageningen Universiteit en Research en Universiteit Utrecht. Onderzoeker Thomas Hagenaars van Wageningen Bioveterinary Research gaf onlangs een workshop over het onderzoek. Uit bestudering van uitbraken van diverse zoönosen en besmettelijke dierziekten in het verleden blijkt dat besmetting van KVP vooral in regio’s met veel varkenshouderijbedrijven nog steeds een risico is. Want het aantal bedrijven in een regio is bij KVP veel meer bepalend voor verspreiding van een besmettelijke dierziekte dan de grootte van bedrijven. Voor AVP zijn er geen historische gegevens beschikbaar, deze ziekte is niet meegenomen in het onderzoek.