Nieuws

Nieuwe gedragscode natuurbeheer

De nieuwe gedragscode natuurbeheer zet instandhouding voor een bepaald type natuur voorop. De gedragscode is een hulpmiddel die beheerders vanaf 1 januari kunnen gebruiken.

Om een dotterbloemhooiland te behouden moet je het hooiland in de zomer maaien. Maar op dat moment kunnen er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Wat doe je? De 'gedragscode natuurbeheer' die onlangs is goedgekeurd, zet de instandhouding van een bepaald type natuur voorop. Wil je het hooiland behouden, dan mag je toch maaien, mits populaties van beschermde soorten geen onaanvaardbare schade oplopen.

Checklist

De gedragscode is geen wetgeving, maar een hulpmiddel voor beheerders die gebaseerd is op de de Flora- en faunawet en de nieuwe Wet natuurbescherming. In de gedragscode vind je voorwaarden waaraan je moet voldoen om zwaarder beschermde soorten niet te beschadigen. Zo vind je er informatie over wanneer je kunt maaien in een weidevogelgrasland, of het omzagen van een houtige beplanting. Voor de praktische uitvoering zijn checklisten toegevoegd die door beheerders en aannemers gebruikt kunnen worden. Daarnaast vind je in de bijlage een overzicht van beschermde soorten dieren en planten.

De gedragscode natuurbeheer is 19 december 2016 goedgekeurd door de staatssecretaris van Economische Zaken. Vanaf januari 2017 kun je gewoon aan de slag met deze gedragscode. Dit staat in de overgangswetgeving.

(Bron foto: Pixabay)