Nieuws

Nieuwe grassen in maïsteelt

Door monocultuur en niet optimale onkruidbestrijding kampen maïstelers steeds vaker met nieuwe grassoorten als probleemonkruid. De problemen met vingergrassen nemen toe.

Glad vingergras (Digitaria ischaemum), een inheemse soort, is een lastig onkruid in de maïsteelt. Het gras concurreert met maïs om voeding en vocht. De laatste jaren zijn niet alleen de problemen met dit gras toegenomen, ook andere grassoorten breiden zich uit, meldt het Vlaamse vakblad Management&Techniek in het artikel Nieuwe vingergrassen vereisen extra aandacht.

Vingergrassen

Naast het gladde vingergras zijn er andere soorten als het harig vingergras (Digitaria sanguinalis), Argentijns vingergras (Digitaria aequiglumis) en Digitaria ciliaris subsp. nubica. Deze soorten duiken in steeds meer percelen op. De soort Digitaria ciliaris subsp. ciliaris is maar sporadisch te vinden in Vlaanderen, aldus het vakblad. Het Argentijns vingergras werd voor het eerst in 1997 waargenomen. De andere nieuwkomer (Digitaria ciliaris subsp. nubica die afkomstig is uit Nubië in Afrika ) werd in 1998 voor het eerst gevonden, en duikt in steeds meer percelen op.

Herkennen

Dat deze soorten zich uitbreiden, heeft te maken met suboptimale bestrijding, schrijft vakblad Management&Technniek. Een goede aanpak van de grassen begint met herkenning. Het artikel geeft een simpele sleutel om de vier vingergrassen te kunnen onderscheiden op basis van bladbeharing.

Naast vingergras zijn er ook andere soorten zoals Echinochloa (hanenpoot), Panicum (gierst) of Setaria (naaldaar). Al deze grassen behoren tot de subfamilie van gierstachtigen of Panicoideae.

(Bron foto: Pixabay)