Menu
Nieuws

Nieuwe grassen in maïsteelt

Door monocultuur en niet optimale onkruidbestrijding kampen maïstelers steeds vaker met nieuwe grassoorten als probleemonkruid. De problemen met vingergrassen nemen toe.

false