Nieuws

Nieuwe inzichten para-tbc

Vanuit de zuivelindustrie is de aandacht voor para-tbc verscherpt. Onderzoek toont nu dat de besmetting rond de geboorte wordt overschat.

Biest van de moeder vormt geen extra risico op overdracht van para-tbc, veertig procent van de para-tbc-dragers is vóór de leeftijd van twee jaar op te sporen en melkonderzoek op para-tbc is in het begin van de lactatie betrouwbaarder. Dat zijn de conclusies van een tweejarige studie van de Universiteit Utrecht naar de overdracht en de opsporing van para-tbc. In het artikel ‘Accurater testen op para-tbc’ uit Veeteelt wordt hierover bericht.

Overdracht

Waar nog steeds het contact tussen koe en kalf rond afkalven als belangrijkste infectiemoment voor het kalf wordt gezien, zag onderzoeker Susanne Eisenberg in haar studie dat de overdracht van de ziekte via biest of mest rond de geboorte wordt overschat. ‘Als kalveren op hetzelfde melkveebedrijf worden opgefokt en dus in een besmette omgeving verblijven, dan konden wij niet aantonen dat het geven van colostrum van de eigen moeder een extra risico voor de overdracht van para-tbc is. Ook het uitscheiden van de kiem via de mest rond de geboorte gaf geen verhoogd risico voor overdracht.’

Jong testen

Eisenberg kon nog een andere mythe rondom de ziekte doorprikken. ‘Vaak wordt ervan uitgegaan dat jongvee testen op para-tbc geen enkele zin heeft’, zegt ze in het artikel. De 117 positieve kalveren in het onderzoek werden al op jonge leeftijd, jonger dan twee jaar, getest. ‘Bij veertig procent van de kalveren konden we al vóór de leeftijd van twee jaar het uitscheiden van para-tbc detecteren’, zegt Eisenberg. ‘De kans dat para-tbc-dragers op jonge leeftijd worden gevonden, is duidelijk kleiner dan bij koeien. Toch kunnen para-tbc-besmette dieren op jongere leeftijd worden opgespoord. Testen op jongere leeftijd kan wel zinvol zijn.’

Begin lactatie testen

Dat beter twee keer per jaar getest kan worden op para-tbc, daarvan is Eisenberg wel overtuigd. Een andere methode is om dieren bewust aan het begin of het einde van de lactatie te testen. ‘Als de melkproductie nog niet piekt, zijn de resultaten van de test betrouwbaarder. Daarbij is testen aan het begin van de lactatie managementtechnisch gezien een voordeel.’(Bron foto: Thinkstock)