Nieuws

Nieuwe kansen voor ondernemers

‘We staan op een T-splitsing’ zegt Ruud Huirne in zijn inspiratiesessie over internationaal ondernemerschap. De veranderende wereld stelt nieuwe eisen aan ondernemers in de agrifoodsector.

Twintig minuten kreeg Huirne, directeur Food & Agri Rabobank Nederland, om zijn visie over internationaal ondernemerschap toe te lichten tijdens de inspiratiesessie die het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten organiseerde op dinsdag 22 mei. Hij maakte duidelijk dat het voor Nederlandse ondernemers niet makkelijk zal zijn te overleven in het internationale speelveld.

Verandering

Ondernemers zullen anders moeten produceren, aldus Huirne: meer aandacht voor duurzaamheid, marktgerichtheid en kostenbewustzijn bijvoorbeeld. “Nog steeds is het zo dat de hele wereld komt kijken hoe wij op een verantwoorde manier voedsel produceren. Willen we die voorsprong behouden, dan zullen we moeten veranderen. We staan op een T-splitsing.”

In zijn inspiratiesessie geeft hij een korte analyse van de wereldvoedselproductie. Hij noemt trends en uitdagingen. De wereldbevolking groeit en verandert. Er komen meer mensen, er is meer voedsel nodig. Omdat mensen meer in steden gaan wonen, veranderen ook voedingspatronen. Maar met meer produceren allen kom je er niet. Je moet het ook verwerken en transporteren. En het is belangrijk dat mensen overstappen op een gezondere levensstijl.

Innnoveren

Wil Nederland een rol blijven spelen in de wereldvoedselvoorziening, dan zal de agrifoodsector moeten innoveren. Willen ondernemers voldoende inkomen hebben, dan moeten ze geen bulkproducten blijven produceren die elders veel goedkoper geproduceerd kunnen worden. Ondernemers zullen een bijdrage moeten leveren aan verduurzaming van het grondstoffengebruik. “Er is nog zoveel te bereiken. We staan pas aan het begin”, aldus Huirne.

Dat de wereld verandert, staat vast, daarom is internationale gerichtheid essentieel. Ondernemers moeten flexibel zijn om te kunnen reageren op de veranderende wereldmarkt. Nederland loopt nog steeds voorop met innovaties, denk aan precisielandbouw, en dat zullen we ook moeten blijven doen. Vermindering van de milieubelasting is een uitdaging. Ondernemers kunnen een bijdrage leveren door een andere bedrijfsvoering toe te passen. Ze moeten rekening houden met het maatschappelijk draagvlak voor hun activiteiten. Huirne denkt dat we aan het begin staan van een nieuwe landbouw.

(Bron foto: Thinkstock)