Nieuws

Nieuwe kansen voor samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

De Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA) is dit voorjaar opgericht door AOC Oost. Het heeft als doel om samen met ondernemers in de biobased economie een opleidingsaanbod voor studenten te realiseren waarvoor in de regio arbeidsperspectief is. Daarnaast worden de ondernemers in diverse projecten ondersteund bij het realiseren van innovaties.

Na een succesvolle eerste kenniscarrousel in mei bij Waterstromen met docenten, teamleiders en projectleiders van diverse onderwijsinstellingen heeft in oktober een tweede bedrijfsbezoek plaats gevonden bij Dorset in Aalten.

De KWPA zoekt bewust naar innovatieve bedrijven met uitdagingen en vraagstukken in de groene economie. Het is belangrijk dat studenten opgeleid worden voor het werkveld van de toekomst en niet met de vragen van het verleden.
Dorset is een mooi voorbeeld van een innovatief bedrijf in de groene economie. Directeur Henno Haaring gaf een schets hoe het familiebedrijf zich de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld van oorspronkelijk een varkensbedrijf naar een internationaal bedrijf met 100 medewerkers dat bestaat uit 4 onderdelen gericht op:

  • Identificatie van dieren en producten d.m.v. RFID chips
  • Diverse systemen voor agrarische bedrijven zoals luchtwassers, voermachines etc.
  • Besturingstechnieken
  • Luchtreiniging, droogsystemen en energiesystemen

Na een uitgebreide rondleiding kwam het gesprek tussen onderwijsinstellingen en Dorset goed op gang.

De docenten en teamleiders van mbo, hbo en universiteit hebben gezien hoe dit bedrijf steeds opnieuw inspeelt op de ontwikkelingen in de markt en hoe het telkens tegen nieuwe vragen aanloopt. Hier liggen kansen voor studenten om in een echt bedrijf met actuele vragen aan de slag te gaan. Tijdens het gesprek met de ondernemer blijkt ook dat de vragen binnen het bedrijf complex zijn. Studenten en docenten van verschillende opleidingen zullen samen moeten werken. Voor het onderwijs is het een hele uitdaging om deze samenwerking te organiseren. De onderwijsinstellingen hebben met de ondernemer afspraken gemaakt hoe ze samen verder gaan werken.

AOC Oost

AOC Oost verzorgt (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs voor landbouw, voeding, natuur en leefomgeving op vestigingen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello. Daarnaast verzorgt het in company bedrijfsopleidingen en advies vanuit het opleidingscentrum Groeipunt. Het College van Bestuur en de Centrale Services zijn gevestigd in Lochem. AOC Oost heeft 550 medewerkers en ruim 5600 leerlingen, studenten en deelnemers.


(Bron foto: Kenniswerkplaats Achterhoek)