Nieuws

Nieuwe kassystemen benutten zon optimaal

Veel innovaties in de glastuinbouw zijn gericht op het besparen van energie. Twee nieuwe kasontwerpen richten zich op het optimaal benutten van zonlicht en -warmte.

In het tijdschrift KAS Techniek van december 2014 worden twee veelbelovende kassystemen beschreven, de DaglichtKas en het kasconcept '2SaveEnergy'. Het zijn twee verschillende innovaties die zich allebei richten op een ander energie-aspect. In beide artikelen staat een QR-code die verwijst naar een filmpje over het betreffende kasconcept.

Energie opwekken

De DaglichtKas richt zich op het benutten van overtollig daglicht voor het duurzaam opwekken van energie in de vorm van warmte. Het concept wordt in de praktijk al toegepast in de kas van Ter Laak Orchids in Wateringen. Het artikel in KAS Techniek beschrijft hoe de techniek in de kas is uitgevoerd en wat de resultaten zijn tot nu toe.

In de groenteteelt is er niet zo snel sprake van een overschot aan (dag)licht. Maar in de sierteelt is het voor een goede ontwikkeling van veel sierteeltgewassen nodig om overtollig licht weg te schermen. Dit geldt vooral voor de teelt van orchideeën zoals Phalaenopsis waarbij tot wel 85% van het licht wordt weggeschermd. Voorheen ging die energie verloren, doordat het door de schermen grotendeels werd teruggekaatst naar de atmosfeer.

In de daglichtkas wordt het directe zonlicht met speciale lenzen geconcentreerd naar een buis waar water doorheen stroomt. Door het zonlicht wordt het water verwarmd, waarna het warme water wordt opgeslagen in een ondergronds reservoir (aquifer). Hierdoor kan veel aardgas worden bespaard. Omdat de zon niet de hele dag op dezelfde plaats staat, zorgt een slim systeem ervoor dat de buis altijd in het brandpunt van de lens staat.

Energie besparen

Het kasconcept '2SaveEnergy' is volgens het artikel in KAS Techniek vooral gericht op het beter isoleren van de kas, zonder dat dit hoge investeringskosten met zich meebrengt. Een betere isolatie kan worden bereikt door meerdere schermen te gebruiken, maar dit heeft in de winter als nadeel dat het ten koste gaat van de al beperkte hoeveelheid daglicht.

Een andere optie is om de bovenkant van de kas, het kasdek, helemaal te voorzien van isolatieglas. Maar dat is een dure oplossing die zichzelf pas na langere tijd terugverdient. Een consortium van toeleveranciers heeft zich daarom als doel gesteld een kasdek te ontwerpen dat dezelfde prestaties levert als een dubbel glasdek van isolatieglas, maar tegen veel lagere investeringskosten. Hun oplossing bestaat uit een combinatie van glas met een dunne, duurzame kunststof filmlaag.

Op dit moment wordt nog bekeken welke combinaties van glas en kunststof in het Glas-Film-Kasconcept het beste werken. Maar als het concept als haalbaar wordt geacht door het programma Kas als Energiebron, wordt de kas ook daadwerkelijk gebouwd om hem verder te testen op teelt- en energieprestaties in de praktijk.