Nieuws

Nieuwe kennis op docentendag varkenshouderij

Veel nieuwe kennis kwam aan bod tijdens de landelijke docentendag varkenshouderij op dinsdag 20 mei 2015. Naast een rondleiding op de universiteit in Utrecht, maakten deelnemers een virtuele rondleiding op het bedrijf Piggy’s Palace in Bathmen.

Kennisuitwisseling en bijscholing

De docentendag, die dit keer plaatsvond bij de Universiteit Utrecht op de faculteit Diergeneeskunde, werd georganiseerd door Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Agri & Food, VarkensNET en Groen Kennisnet. Het programma richtte zich op het uitwisselen van kennis en bijscholing in de laatste ontwikkelingen in de varkenssector.

Piggy's Palace

Doorstroom van nieuwe kennis naar het onderwijs zijn speerpunten van CIV Agri&Food (mbo) CoE Agrodier (hbo) en het Onderwijs Vernieuwings Programma (OVP). Theo Bouwmans (CIV), Bert van der Scheer (CoE) en Cor Duim (OVP) lichtten hun activiteiten toe in het ochtendprogramma. Jan Harm Borger docent varkenshouderij bij CAH Vilentum gaf informatie over de nieuwe major varkens- en pluimveehouderij. Alfons van den Belt liet als trafficmanager van GKN de mogelijkheden van de nieuwe website zien. Daarna vond vanuit Utrecht een virtueel bedrijfsbezoek plaats bij het bedrijf Piggy’s Palace van Erik Stegink in Bathmen. Vanuit Utecht werd de rondleiding begeleid door Han Swinkels van VIC uit Sterksel.

Virtueel bedrijfsbezoek

Stegink nam de deelnemers via een camera mee tijdens zijn rondleiding over het bedrijf. Zo’n virtuele rondleiding is een aanwinst voor het onderwijs, denkt organisator Alfons van den Belt (NETmentor van VarkensNET en trafficmanager Groen Kennisnet). “Het is heel interactief. Je kunt direct vragen stellen.” Wel vindt hij dat het camerabeeld en geluid nog wat beter zou kunnen.

Middagprogramma

’s Middags was er een rondleiding door de stal en de onderzoeksruimtes van de faculteit Diergeneeskunde. De deelnemers, docenten van aoc’s en hao, kregen een inleiding over PED (Porcine epidemic diarrhea), een ernstige varkensziekte.  De deelnemers vonden het programma zeer interessant, aldus Van den Belt. “Velen zijn onbekend met het onderzoek bij deze universiteit.”


(Bron foto: Alfons van den Belt)