Nieuws

Nieuwe longread: Japanse kever

Japanse kever - Louise Stoehr via Pixabay
Bron foto: Louise Stoehr, Japanse kever (Pixabay licentie)
Samenvatting
  • Regio
    Nederland
  • Onderwerp
    Japanse Kever - Q organismen
  • Interessant voor
    Boomkwekers
Bekijk de bronnen
Groen Kennisnet heeft een nieuwe longread: de Japanse kever. De Japanse kever (Popillia japonica) is een kever die binnen de EU de status ‘quarantaine-organisme’ heeft. De kever kan veel schade aanrichten, daarom zijn er strenge quarantaine­maatregelen. In de nieuwe longread vind je nuttige informatie over deze kever.

De longread is ontstaan uit een Kennis Op Maat project over Q-organismen (quarantaine-organismen). De Japanse kever eet graag de bladeren van veel plantensoorten. Alleen de nerven blijven over en zo kunnen ze een groot aantal planten in korte tijd helemaal kaal vreten. Bovendien eten ze graag bloemen en fruit. Ook de larven zijn vraatzuchtig en voeden zich met wortels van gras, met een voorkeur voor vochtig grasland.

Op dit moment is Nederland vrij van Japanse kever (Popillia Japonica), maar dat is volgens Naktuinbouw en andere organisaties geen reden om achterover te leunen. Volgens deskundigen is de Japanse kever een "klein insect dat grote schade kan aanrichten".

Een voor de kevers aantrekkelijk tuinbouwgewas met in de buurt vochtig grasland is de ideale landingsbaan voor de Japanse kever. Vandaar de extra alertheid van de Nederlandse boomkwekerijsector.

Verspreiding

De Japanse kever komt oorspronkelijk uit Noordoost-Azië, maar vestigt zich gaandeweg ook in andere delen van de wereld. In de VS vormt de kever al een ernstige plaag. In 2014 is de kever ook in de Europese Unie aangekomen, waar hij zich tot nu toe verspreidt in Italië en Zwitserland. Binnen de EU heeft de Japanse kever de status 'quarantaine organisme' (Q-organisme), wat betekent dat er een meldings- en bestrijdingsplicht geldt wanneer de kever wordt gesignaleerd

Als je vermoedt een Japanse kever te hebben gevonden, moet je dit melden bij de NVWA of een keuringsdienst. Indien het inderdaad de Japanse kever is, gelden verschillende maatregelen. Er wordt dan een besmette zone en een bufferzone ingesteld. Binnen die zones zullen planten en bomen worden vernietigd en er moet intensief gemonitord worden. Ook zullen er handels- en vervoersbeperkingen gelden voor onder andere planten en grond. De maatregelen vervallen pas nadat het gebied officieel vrij is verklaard van de kever.

Project Preventie Q-organismen

Voor de Nederlandse boomkwekerijsector is het cruciaal om de Japanse kever en andere Q-organismen zo vroeg mogelijk op te sporen bedreigingen proactief tegemoet te treden. Daarom is er het project "Bewustwording en preventie van Q-organismen in de boomkwekerijsector". Dat heeft als doel kennis te delen over Q-organismen bij alle schakels in de keten van de boomkwekerijsector. Ook wil het de sector motiveren om de introductie en verspreiding van Q-organismen te voorkomen.

Het project is een initiatief van vakorganisaties in de grootste boomteeltregio's: Tree Centre Opheusden, Treeport Zundert, Greenport Boskoop en Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas, samen met LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, handelsorganisatie Anthos, Naktuinbouw, NVWA, onderzoekers van Wageningen University & Research en ondernemers uit de boomteeltregio's.

Bronnen

(3)