Nieuws

Nieuwe medewerkers bij het CGN

Het CGN heeft recent belangrijke versterking gekregen door de aanstelling van een aantal nieuwe, jonge medewerkers. Het betreft een nieuwe curator voor het cluster gewassen, een expert reproductie/cryobiologie bij het cluster landbouwhuisdieren, en twee onderzoeksmedewerkers bij het cluster bomen. We zijn blij dat we met deze nieuwe aanwas ons programma verder kunnen versterken en voortzetten, en stellen de nieuwe medewerkers graag kort aan u voor.

Plantaardige Genetische Bronnen

Rik Lievers is op 1 januari 2021 begonnen bij het cluster Plantaardige Genetische Bronnen als curator voor Brassicaceae (kool), Allium (ui), en een aantal landbouwgewassen. Naast zijn taken als curator gaat hij zich specialiseren in fytosanitaire zaken, zodat het CGN ook in de toekomst goed om kan blijven gaan met fytosanitaire risico’s en de complexe en veranderlijke regelgeving.

Rik heeft promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit van Amsterdam naar seksferomonen in motten. Hij heeft kennis gemaakt met de ‘genenbankwereld’ als Specialist Genetische Bronnen bij Rijk Zwaan.

Dierlijke Genetische Bronnen

Julie Lamy is in maart 2021 begonnen als postdoctoraal onderzoeker bij het cluster Dierlijke Genetische Bronnen. Voor het CGN zal ze vooral werken aan de ontwikkeling, modellering en optimalisatie van protocollen voor cryopreservatie.

In het onderzoek ligt haar interesse verder bij voortplantingsbiologie en het behoud van bedreigde soorten en rassen. Na haar PhD in Frankrijk heeft ze de afgelopen jaren in de USA ervaring opgedaan met het verzamelen en invriezen van sperma, kunstmatige inseminatie en in-vitro fertilisatie/embryotransfer bij dierentuindiersoorten, waaronder cheeta’s en nevelpanters.

Genetische Bronnen Bomen

Inge Verbeek en Hinke Wiersma zijn beide werkzaam voor het cluster Genetische Bronnen Bomen, Inge sinds eind 2019 en Hinke sinds eind 2020. Ze werken aan diverse projecten binnen het cluster, waaronder de genenbank, essentaksterfte, cultuur- en gebruikswaardeonderzoek en EUFORGEN.

Inge is het meest bezig met het veldwerk en administratie van proefvelden en zaadgaarden van de rassenlijst bomen. Hinke zal zich onder andere bezig houden met databasebeheer, het analyseren en presenteren van onderzoeksresultaten, en acquisitie van nieuwe projecten.

(Bron foto: CGN)