Nieuws

Nieuwe melkstal met oog op energie

De broers Hens in het Antwerpse Essen besloten voor hun twee melkveebedrijven een nieuwe stal te bouwen voor 240 koeien. Opvallend zijn de lichtdoorlatende platen. Om in hun energiebehoefte te voorzien, besloten ze zelf energie op te wekken. Qua elektriciteit zijn ze bijna zelfvoorzienend.

Vakblad Veeteelt besteedt in het artikel 'Met verse mest eigen energie opwekken' aandacht aan de nieuwe melkstal die de broers Guy en Dirk Hens uit het Antwerpse Essen vorig jaar bouwden. De nieuwe melkstal heeft ruimte voor zo'n 240 melkkoeien. De broers hebben er nu 190 op een bedrijf met 50 hectare gras, 27 hectare maïs en 2,5 hectare aardappelen.

Lichtdoorlatend

De broers begonnen met een klein bedrijf van 60 melkkoeien. Nadat ze het bedrijf van hun ouders met nog eens 60 melkkoeien overgenomen hadden, melkten ze op twee locaties. Ze besloten daarom tot nieuwbouw. Het stalontwerp is opmerkelijk door de lichtdoorlatende platen die toegepast zijn. De broers vinden het daardoor heel aangenaam werken in de stal. Vakblad Veeteelt heeft op de eigen website een fotoserie van die stal geplaatst.

Biovergister

In de stal staan drie melkrobots, en er is ruimte voor een vierde melkrobot. Om de hoge energiekosten op te vangen, besloten de broers zelf energie op te wekken. Ze investeerden in een biovergister. De mest wordt bovengronds opgeslagen. Een mestschuif gaat elk uur over de betonnen vloer in de stal om de mest te verzamelen. Voor het loopgemak van de koeien zijn in die betonnen vloer rubberen looppaden aangebracht. De koeien maken dankbaar gebruik van die paden, aldus de broers.

De biovergister heeft een forse capaciteit. In theorie zou die vergister 13.000 kilowattuur per maand kunnen produceren. 12.500 kilowattuur is al haalbaar gebleken. Zo kunnen de broers het eigen bedrijf bijna volledig zelf voorzien van elektriciteit.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(3)