Nieuws

Nieuwe methode belicht voor het opfokken van kalveren

Het project InnoCalf is een meerjarig onderzoeksproject van de Dairy Campus waaraan 224 kalveren hebben meegedaan. De kalveren met de beste groeiresultaten waren gehuisvest in een kleine groep op een rubberen vloer of werden gevoerd met een verhoogde gift melkpoeder.

ForFarmers, Trouw Nutrition (Sprayfo) en VDK (CalfOTel) liepen in 2014 al rond met de vraag: wat is de beste kalveropfokmethode voor de toekomst? Samen met Kees van Reenen, onderzoeker bij Wageningen University & Research hebben ze het project InnoCalf opgezet. In totaal zijn 224 kalveren van 0 tot 18 weken, afkomstig van de Dairy Campus, intensief gevolgd. Centraal bij het onderzoek stonden de drie hoofdpijlers: Huisvesting, melkpoeder en ruw- en krachtvoer. De dieren hebben tijdens het onderzoek een transponder om hun voorpoot en hals gekregen die vreet-, lig- en herkauwgedrag kon meten.

Huisvesting

De kalveren werden gehuisvest op stro of in het CalfOTel systeem met een rubberen vloer. Na 9 weken wogen de kalveren die gehuisvest waren op de rubberen vloer gemiddeld 3,1 kilo meer dan de referentiegroep. Na 18 weken was dit opgelopen tot een verschil van gemiddeld 8,5 kilo. Na 26 weken werd het verschil iets minder groot en wogen de kalveren gemiddeld 5,3 kilo meer. Deze terugloop in gewichtsverschil heeft te maken met het voerregime van de externe opfokker. De kalveren die het best gegroeid waren, zijn op een iets lager voerregime gezet. Alle kalveren binnen de proef groeiden goed maar de kalveren in het CalfOTel groeiden beter dan de kalveren die gehuisvest waren op stro.

De kalveren van het CalfOTel systeem waren na 4 weken veel viezer maar ook gezonder dan de kalveren op stro. De kalveren in de CalfOTel hokken hadden veel minder antibiotica nodig dan de referentiegroep. Factoren die mogelijk betere groei en minder antibioticumgebruik hebben bevorderd, zijn de langere individuele huisvesting en het meer in verbinding staan met de buitenlucht door de CalfOTel huisvesting.

Melkpoeder

De kalveren die een verhoogde melkgift kregen, groeiden harder dan de kalveren die een 'optimale' melkgift kregen. Na 18 weken wogen de kalveren met de verhoogde melkgift gemiddeld 4,8 kilo zwaarder. De kalveren die de verhoogde melkgift kregen waren ook schoner dan de groep met de 'optimale' melkgift. Omdat verhoogde melkgift meer kosten aan melkpoeder voor de boer meebrengt is het de vraag of het meerwaarde heeft voor de veehouder om dikkere kalveren te kweken. Uit Amerikaans onderzoek echter is naar voren gekomen dat meer melkpoeder voeren aan de kalveren lijkt te zorgen voor meer aanmaak van uiercellen. Dit zou tot een hogere melkproductie bij vaarzen kunnen leiden. Hier komt nog vervolgonderzoek op.

Ruw- en krachtvoer

De ene helft van de kalveren kreeg onbeperkt een opstartbrok gevoerd met daarnaast vers hooi. Na 12 weken werd het opstartbrok vervangen door een groeibrok die beperkt werd aangeboden en het hooi werd vervangen door een melkveerantsoen. De andere helft van de kalveren kreeg Vita Comfort, een mengsel van ruw- en krachtvoer, gevoerd. Dit product bevat stro, krachtvoercomponenten en melasse. Dit voeraanbod werd onbeperkt toegediend. Er is nauwelijk verschil gemeten tussen beide groepen. Voorheen was er scepsis over het voeren van kalveren met een ruw- en krachtvoer mengsel maar uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het mengsel even goed is voor de gezondheid van de kalveren.

(Bron foto: Shutterstock)