Nieuws

Nieuwe milieubelastingskaarten voor gewasbeschermingsmiddelen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Milieubelastingskaarten Gewasbeschermingsmiddelen
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Glastuinder, Vollegrondstuinder
Bekijk de bronnen
Hoe schadelijk zijn bestrijdingsmiddelen voor het milieu? Door de milieumeetlat te raadplegen krijg je inzicht in de mogelijke milieuschade van verschillende gewasbeschermingsmiddelen. De vernieuwde milieubelastingskaarten geven per gewas inzicht in toegelaten middelen en hun milieubelasting.

Met de mileumeetlat kun je inzicht krijgen in de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen. De eerste versie van de milieumeetlat, ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies, kwam meer dan 25 jaar geleden beschikbaar. Het doel van de meetlat is dat telers inzicht krijgen in de effecten van middelen op waterleven, bodemleven, grondwater, bestuivers of natuurlijke bestrijders. Zo kunnen ze een verantwoorde keuze maken voor de inzet van middelen.

Milieubelastingspunten

De milieubelastingscore wordt uitgedrukt in milieubelastingspunten (MBP). Een score van 100 MBP per toepassing voor waterleven, bodemleven en grondwater komt overeen met de toelatingsnorm van het CTGB. Bij de berekening is rekening gehouden met driftbeperkende toepassingsvoorschriften die voor sommige middelen gelden, waarbij lager driftpercentages worden gehanteerd dan de standaard driftpercentages die gelden volgens het Activiteitenbesluit.

Je kunt de milieumeetlat online raadplegen. Er is een versie voor open teelten en een versie voor de glastuinbouw. Na het invullen van een aantal gegevens, zoals grondsoort, middel, dosering krijg je een overzicht van de mogelijke milieubelasting. Je kunt het effect van middelen vergelijken. In de gratis versie kun je het effect van maximaal drie middelen vergelijken, abonnees kunnen meer middelen vergelijken.

Milieubelastingskaarten

Naast de online tool, zijn er ook milieubelastingskaarten. Die geven per gewas een overzicht van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, de adviesdosering en de bijbehorende milieubelasting weer. De kaarten zijn beschikbaar voor diverse gewassen in de akkerbouw, grasland, fruitteelt vollegrondsgroenteteelt, boomteelt en bollenteelt. Die gratis kaarten kun je printen zodat je ook offline toegang hebt tot de kennis. Omdat het pakket toegelaten middelen aan verandering onderhevig is en er nieuwe kennis beschikbaar komt, worden die kaarten regelmatig vernieuwd. Afgelopen twee jaar zijn er een twintigtal nieuwe kaarten beschikbaar gekomen, die ook beschikbaar zijn in de kennisbank van Groen Kennisnet.

(Bron foto: Jerzy Górecki via Pixabay)