Nieuws

Nieuwe online tool voor het monitoren van dierlijke genetische bronnen

De FAO heeft de mondiale database, waarmee de diversiteit in rassen landbouwhuisdieren wordt bijgehouden, gemoderniseerd. De database heet DAD-IS: Domestic Diversity Information System.

De FAO coördineert onder andere de inventarisatie van de wereldwijd aanwezige diversiteit in landbouwhuisdieren, en de ontwikkeling en implementatie van een mondiale strategie voor behoud en duurzaam gebruik van diversiteit in landbouwhuisdieren. De vernieuwde versie van DAD-IS geeft gebruikers gemakkelijker toegang tot wereldwijde informatie over landbouwhuisdierrassen, gegevens kunnen gemakkelijk worden geëxporteerd, en DAD-IS berekent tevens een tweetal Sustainable Development Goals (SDG) indicatoren.

Drie decennia lang nationale gegevens verzameld

De biodiversiteit van 40 gedomesticeerde diersoorten is van vitaal belang voor de voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling van de landbouw. Veel lokaal aangepaste rassen hebben kenmerken die ze bestand maken tegen klimatologische stress of ziekten. Door de jaren heen hebben ze zich aangepast aan hun omgeving.
DAD-IS bevat gegevens van 9000 landbouwhuisdierrassen, met daarbij de landen waarin ze voorkomen, raseigenschappen, de risicostatus per ras, en demografische trends. Met DAD-IS kunnen trends worden geanalyseerd, waarmee de verdere ontwikkeling en implementatie van het Global Plan of Action for Animal Genetic Resources en de ontwikkeling van nationaal beleid voor het behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetische bronnen wordt ondersteund.

SDG indicatoren voor het veiligstellen van de rassen voor voedselzekerheid

DAD-IS stelt landen in staat om eenvoudig een tweetal Sustainable Development Goal (SDG) indicatoren te berekenen. Indicator 2.5.1 laat zien hoeveel en welk percentage van de lokale rassen zijn veiliggesteld in genenbankcollecties. Indicator 2.5.2 benadrukt het percentage van de locale rassen dat “at risk” is.
De FAO berekent op basis van de gegevens in DAD-IS dat een groot deel van 's werelds lokale landbouwhuisdierrassen momenteel met uitsterven wordt bedreigd. Voorbeelden zijn het Inyambo-vee in Rwanda, het H'mong-varken in Vietnam, het Criollo Uruguayo-schaap in Uruguay of het Limiá-vee in Spanje. Ook voor het grootste deel van de Nederlandse, lokale rassen geldt dat ze als “at risk” moeten worden beschouwd.
“Met DAD-IS kunnen beleidsmakers geïnformeerd worden over deze risico's, maar een systeem is slechts zo goed als de inhoud ervan," zei Roswitha Baumung, FAO Animal Production Officer. "Voor ongeveer tweederde van de rassen in de wereld zijn populatiegegevens niet beschikbaar om de risico status goed te kunnen vaststellen”.

(Bron foto: DAD-IS website)