Nieuws

Nieuwe oproep voor projecten voor programma Kennis op Maat

Het nieuwe programma ‘Kennis op maat’ moet zorgen dat bestaande kennis vertaald wordt naar praktijk en onderwijs. De eerste oproep van 2021 staat nu open.

De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat. Wageningen Research reserveert voor dit programma jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. 

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit WR-capaciteit. Private partijen moeten minstens een derde van het projectbudget bijdragen. Er is ook ruimte voor projecten waarin bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR samenwerken. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

De eerste oproep van 2021 gaat per 1 maart open. De deadline van indienen van voorstellen is 15 april 2021 24.00 uur. Er is in totaal 0.8 M€ WR-capaciteit beschikbaar voor MKB-KoM-projecten en ca 150 K€ voor netwerkactiviteiten binnen KoM-projecten te besteden in 2021. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 juni 2021 van start gaan.

(Bron foto: Shutterstock)