Nieuws

Nieuwe tabellenboekjes veevoeding

Er zijn nieuwe tabellenboekjes over diervoer verschenen. De boekjes geven actuele informatie over samenstelling en voederwaarde van het voer.

De tabellenboekjes veevoeding van het CVB, die nu worden uitgebracht door de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND), zijn een belangrijk informatiebron voor veehouders, voorlichters, onderwijs en onderzoek. De boekjes geven informatie over de samenstelling, verteerbaarheid en voederwaarde van diervoer: van mengvoergrondstoffen, vochtrijke diervoeders en ruwvoeders. In de boekjes zijn de behoeftenormen voor verschillende soorten landbouwhuisdieren beschreven.

Diergroepen

Tot voor kort was er een gedrukt boek met daarin de voedernormen voor de verschillende diergroepen. Nu zijn er voor de verschillende diergroepen aparte boekjes: voor rundvee, schapen en geiten, voor varkens, voor pluimvee, voor paarden en pony's en voor konijnen. Je kunt die boekjes als pdf downloaden.

Analysegegevens

Je vindt in de boekjes de chemische gehalten en voederwaarden van ruwvoer, mengvoergrondstoffen, vochtrijke diervoeders, krachtvoergrondstoffen en veelgebruikte mengvoeders. De chemische gehalten van de mengvoergrondstoffen zijn geactualiseerd en zoveel mogelijk gebaseerd op recente analysegegevens. De voederwaarden zijn afgestemd op de nieuwe samenstelling.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(6)