Nieuws

Nieuwe verdienmodellen: Zie je brood in het bos?

Kun je er geld mee verdienen? Dat is de vraag die centraal staat bij veel boseigenaren en natuurbeheerders. Het beheer kost geld en de inkomsten uit houtproductie zijn beperkt. In een lerend netwerk zoeken onderwijs en boseigenaren naar verdienmodellen. Een voedselbos biedt mogelijkheden.

Van oudsher is houtproductie een belangrijke bron van inkomsten, maar een rendabel bos- en natuurbeheer blijft een uitdaging, schrijft vakblad Groen in het artikel 'Nieuwe verdienmodellen ten behoeve van bos en natuurbeheer'. Het is niet alleen een uitdaging van het werkveld maar ook van hbo-studenten in de opleiding Bos- en Natuurbeheer. Hogeschool Van Hall Larenstein zoekt daarom in een lerend netwerk met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) naar nieuwe verdienmodellen.

Voedselbos

Tijdens een bijeenkomst van dat netwerk stond de vraag van Frank Gorter, rentmeester van landgoed Welnal centraal. Hij vraagt zich af hoe je op een relatief eenvoudige manier een verdienmodel in een bos kunt realiseren met agro-forerstry. Gorter denk aan de realisatie van een voedselbos. Zo'n voedselbos of eetbare bostuin levert niet alleen financieel voordeel op, maar zorgt ook voor waardecreatie op verschillende vlakken: ecologie, sociale verbindingen en inspiratie.

Cursus

De deelnemers van de bijeenkomst bogen zich over de vragen waar Gorter mee zit zoals beperkende wet- en regelgeving, draagvlak onder mede-eigenaren en de presentatie van het voedselbos en landgoed naar buiten. Om de bijeenkomst te ondersteunen gaf voedselbospionier Wouter van Eck een lezing en excursie. Zo kregen de deelnemers van de netwerkbijeenkomst zicht op de mogelijkheden.

Als vervolg werken Gorter en Van Eeck aan de organisatie van een cursus over voedselbossen op landgoederen in het project Agro-ecologie op landgoederen.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(3)