Nieuws

Nieuwe video’s over kennisverspreiding via Groen Kennisnet

Vandaag komen drie video-producties beschikbaar waarin een docent, een lector en een uitgever vertellen waarom ze hun kennis willen delen en hoe Groen Kennisnet ze daarbij helpt.

Docent  Pieter-Jan Heijnen van Citaverde College legt in de video Gebruiken kennisbronnen Groen Kennisnet in onderwijs uit dat het belangrijk is dat kennis beschikbaar komt voor zijn leerlingen. Die kennis haalt hij met zijn leerlingen op bij praktijkbedrijven. Terug op school wordt die kennis uitgediept. De artikelen en dossiers uit Groen Kennisnet vervullen daarbij een belangrijke rol.

Groene onderwijsinstellingen ontwikkelen zelf ook kennis die relevant is voor de groene kenniswereld. Rik Eweg, lector bij Hogeschool Van Hall Larenstein, legt in de video Verspreiding kennis praktijkgericht onderzoek uit dat kennis delen belangrijk is omdat we willen werken aan een duurzame en veilige samenleving en voedselproductie.“Door het aanbieden van die kennis op Groen Kennisnet gaat het proces sneller omdat je toegang hebt tot meerdere kennisbronnen en de besluitvorming beter wordt.”

Uitgevers die niet van het bestaan van Groen Kennisnet afweten, hebben iets te missen. Dat zegt Saskia Stender van B2B Communicatie in de video Verspreiding inhoud uit vakbladen. Zij is uitgever in de voedingsindustrie en de ambachtelijke verssector. Saskia is een groot voorstander van kennis delen. Haar organisatie deelt artikelen uit de bladen Voedingsindustrie en Versinspiratie met Groen Kennisnet en haalt op haar beurt informatie over actuele onderwerpen op uit Groen Kennisnet zodat journalisten goed beslagen ten ijs komen.

(Bron foto: still video Gebruiken kennisbronnen)

Links