Nieuws

Nieuwe website voor het Europese netwerk voor het behoud van dierrassen

Behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit, dat is het gezamenlijke doel van ERFP, het Europese netwerk van nationale coördinatoren. Binnen het netwerk worden kennis en ervaringen uitgewisseld om de instandhouding en gebruik van zowel fokpopulaties als genetische diversiteit in genenbanken te ondersteunen.

De biodiversiteit in de landbouw staat onder druk en veel landbouwhuisdierrassen worden bedreigd in hun voortbestaan. Voor de toekomst is het van belang om de genetische diversiteit tussen en binnen rassen in stand te houden, omdat een brede genetische basis nodig is om in te kunnen blijven spelen op veranderingen in productieomstandigheden en consumentenwensen.

Activiteiten ERFP

Binnen het ERFP netwerk worden kennis en ervaringen uitgewisseld, om zowel de instandhouding van gezonde fokpopulaties (in situ) als behoud van genetische diversiteit in genenbanken (ex situ) te ondersteunen. ERFP zet zich in voor de ontwikkeling en professionalisering van een netwerk van nationale genenbanken, EUGENA, en coördineert de monitoring van de risicostatus van alle rassen in Europa voor EFABIS. Bovendien worden “good practices” uitgewisseld om rassen zowel genetisch als bedrijfseconomisch levensvatbaar te houden. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen University & Research vertegenwoordigt de Nederlandse overheid in het ERFP netwerk.

Nieuwe website

Informatie over de doelstellingen van ERFP en haar activiteiten is te vinden op de nieuwe website van het netwerk. ERFP werkt o.a. samen met de Europese netwerken voor gewassen en voor bomen, bij de ontwikkeling van een gezamenlijke Europese strategie voor biodiversiteit in de landbouw en bosbouw in het EU project GenResBridge.

De basis voor de coördinatie in ERFP verband zijn de afspraken, gemaakt in het kader van het FAO Global Plan of Action for Animal Genetic Resources voor het behoud en duurzaam gebruik van de wereldwijde genetische diversiteit in landbouwhuisdieren.

ERFP op social media

Het netwerk is ook actief op social media, misschien ook iets voor u om te volgen?
Instagram: @ERFP_animalgenetics
Twitter: @ERFPAnGR
Facebook: @ERFPAnGR
LinkedIn: ERFP Animal Genetic

 (Bron foto: ERFP)