Nieuws

Nog geen edelherten in Drents-Friese Wold

De introductie van edelherten in het Drents Friese Wold zou een verrijking van het gebied zijn. De introductie zorgt niet alleen voor een positieve ecologische bijdrage, ook levert het veel op aan extra inkomsten. Toch is de tijd nog niet rijp voor introductie.

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold, dat op de grens van Friesland en Drenthe ligt, bestaat uit ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden. Bij zo'n natuurlijk boslandschap past de aanwezigheid van grote grazers als edelherten en damherten, zo blijkt uit het in 2013 uitgebrachte beheer- en inrichtingsplan van het Nationaal Park. Het idee is dat er ruimte is voor maximaal zo'n 160 edelherten. Maar er zou ook ruimte kunnen zijn voor damherten. Het maximaal aantal edelherten ligt dan wat lager. Maar wat betekent zo'n introductie? Zorgen de herten niet voor te veel schade aan landbouwgewassen? Is er wel draagvlak onder de bevolking? En levert het ook wat op?

Toegevoegde waarde

Om die vragen te beantwoorden zijn in opdracht van het nationaal park verschillende onderzoeken uitgevoerd. In het rapport 'Soorten effect rapportage Drents-Friese Wold' dat dit voorjaar uitkwam, zijn de resultaten van verschillende onderzoeken gebundeld. Zo blijkt dat er draagvlak is onder omwonenden voor invoering. En hoewel de herten schade aan landbouwgewassen toebrengen, zijn de financiële effecten beperkt als je het afzet tegen recreatiebaten. Conclusie is dat introductie van herten een positieve toegevoegde waarde levert aan de doelen voor het natuurgebied. De positieve bijdrage is niet alleen ecologisch van aard, maar de herten leveren ook een grote maatschappelijke en toeristisch-economische meerwaarde op voor het Drents-Friese Wold.

Baten en lasten

Het bewonersonderzoek laat zien dat 66% van de omwonenden positief staat tegenover de komst, 19% van de bevolking is tegen. Mensen vinden het een verrijking van het gebied. Tegenstanders maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Omdat agrarisch ondernemers bang zijn voor schade, voerde LTO-projecten in opdracht van het Nationaal Park een verkenning uit waaruit blijkt dat een mogelijk schadebedrag varieert van €36.000 tot €54.000 per jaar. Dat is een klein bedrag in vergelijking met de extra inkomsten die uit recreatie zijn berekend. De introductie zou €2,68 miljoen aan inkomsten en 89 extra banen van meer dan 12 uur opleveren. Introductie van edelherten is realiseerbaar, betaalbaar en haalbaar, zo is de conclusie in het rapport.

Draagvlak

Toch is de tijd nog niet rijp voor introductie. De inzichten over de voorwaarden waaronder de introductie moet gebeuren, lopen nog te sterk uiteen. Omdat introductie een grote op het gebied en de omgeving heeft, is volledig draagvlak binnen de stuurgroep van het Nationaal Park belangrijk, zegt voorzitter Henk van Hooft in een persbericht van het Nationaal Park: 'Zolang die ontbreekt, moet je concluderen dat de tijd er nog niet rijp voor is.'

(Bron foto: Jan Nijman)