Nieuws

Nog geen insecten in veevoer

Insecten zijn een goede vervangende eiwitbron en zouden daarom in veevoer verwerkt kunnen worden. Maar wet- en regelgeving zorgt nog voor belemmeringen.

Insecten als eiwitbron staan al een aantal jaren in de schijnwerper. Ook Groen Kennisnet bericht er over, zoals over het onderzoek naar meelwormen als eiwitbron in kippenvoer. De UDV Onderwijsdag besteedde er aandacht aan op 25 november 2015. En ook Hogeschool HAS Den Bosch doet onderzoek. Toch laat een doorbraak op zich wachten. Wet- en regelgeving schrijven voor dat het gebruik van insecten geen risico's mag opleveren voor mens, dier en milieu. Daar liggen momenteel de knelpunten, zo blijkt uit het artikel 'Insecten in veevoer, Doorbraak moet nog komen'

Prionen

Een van die belemmeringen is de Europese TSE-verordening. TSE (Transmissible spongiform encephalopathy) gaat over dodelijke neurale aandoeningen als BSE, scrapie en de ziekte van Creutzveldt-Jacob. Infectieuze prionen in dierlijk eiwit kunnen de oorzaak zijn van die ziekten. Daarom is dierlijk eiwit in veevoer verboden. Omdat in het substraat waarop insecten leven, dierlijk eiwit zit, kunnen landbouwhuisdieren via insecten de infectieuze prionen opnemen.

Een tweede knelpunt heeft te maken met dierenwelzijnsregels. Die gelden ook voor insecten. Zo mogen insecten geen ongerief ondervinden als ze dicht op elkaar leven.

Knelpunten

Het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert een
risicobeoordeling uit van insecten voor veevoertoepassing. Dat onderzoek is nog niet afgerond. De branche-organisatie Venik (Verenigde Nederlandse Insectenkwekers) heeft vanwege die knelpunten met de overheid een ‘Green Deal: Insecten voor feed, food en farma’ overeengesloten. Doel is de specifieke knelpunten boven tafel te brengen en oplossingen te vinden.

(Bron foto: Flickr, (Wout))