Nieuws

Nog geen productieverschil met shredlage-maïs

De belangstelling voor het grove hakselen van maïs groeit. Nu melkveehouders in de Verenigde Staten en Duitsland positieve ervaringen hebben met shredlage-maïs, groeit ook hier de belangstelling. Dairy Academy Oenkerk voerde daarom een praktijkonderzoek uit.

Vrijwel alle snijmaïs in Nederland, ruim 225.000 hectare wordt bij oogst verhakseld en ingekuild waarna het als waardevol veevoer gebruikt wordt. Maar er is een nieuwe manier van verwerking: de shredlage techniek. De maïs wordt in een kneuzer geplet en gescheurd. De geplette maïs bestaat uit stukjes met een stengellengte van 2,6 tot 3,0 centimeter en een verpulverde korrel.

Structuurrijk

De geplette korrels zorgen voor snel verteerbaar eiwit, terwijl de gescheurde stengeldelen de pens van de koe prikkelen. Door het hakselen ontstaat er meer structuur in de maïsssillage. Je kunt zo besparen op bijvoedering met structuurrijk voer als hooi of stro. Voor een bedrijf met 100 koeien kan dat zo'n 4000 euro opleveren, meldt vakblad Veeteelt. De vraag is of shredlage-maïs echt effect heeft op de productie. Levert het meer op? Daarom werd er tussen december 2016 en februari 2017 op het praktijkbedrijf van de Dairy Academy Oenkerk een praktijkonderzoek uitgevoerd.

Diergezondheid

Echt significante verschillen werden met shredlage-maïs niet gevonden, zo blijkt uit het artikel 'Met shredlage-maïs geen productieverschil'. Alleen het ureumgetal daalt van 20 mg naar 19mg per 100 gram melk. Die daling kan veroorzaakt worden door zetmeel dat sneller beschikbaar is, waardoor de verhouding tussen eiwit en koolhydraten verandert. Het kan ook een aanwijzing zijn voor een betere diergezondheid, maar over die diergezondheid is tijdens de proef geen informatie verzameld. Onderzoeker Eite van der Veen hoort wel veel over meer en betere voeropname, minder klauw- en uiergezondheidsproblemen en betere vertering.

Verwerking

Het vakblad besteedt vervolgens aandacht aan de verwerking van shredlage-maïs, want dat is toch anders. De structuur van het product is grover, er kan daarom minder maïs in een kuub. Bij het aanrijden zijn er daarom meer rijbewegingen nodig wat jet product wat duurder maakt. Of shredlage maïs hakselen loont, hangt sterk af van de bedrijfssituatie.

(Bron foto: Pixabay)