Nieuws

Nog steeds voedselverspilling

Nederlanders verspillen minder voedsel. In 2015 werd per persoon 41 kilo voedsel verspild, in 2010 was dat nog 48 kilo per persoon. Maar dat is nog steeds veel, vindt staatssecretaris Martijn van Dam. Een Taskforce Circular Economy in Food werkt aan een nieuwe strategie.

Op 23 mei liet staatssecretaris Martijn van Dam in een Kamerbrief weten dat de voedselverspilling in Nederland vermindert. In 2010 gooiden Nederlanders per persoon nog 48 kilo voedsel weg, in 2015 was dat 41 kilo. Ook de totale hoeveelheid voedsel verspild wordt, daalde licht. In totaal wordt tussen de 1,77 en 2,55 miljoen ton voedsel verspild in de hele voedselketen: zowel bij de productie als de consument. Omgerekend is dat tussen de 105 en 152 kilo per persoon.

Consument als verspiller

De staatssecretaris baseert zich op verschillende onderzoeksrapporten. De 'Monitor voedselverspilling – Update 2009–2015', die is uitgevoerd door Wageningen Food&Biobased Research geeft inzicht in de totale hoeveelheid weggegooid voedsel. De rapporten 'Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2016' van CREM Waste Management en 'Voedselverspilling in Nederland op basis van zelfrapportage' van het Voedingscentrum gaan meer in op het gedrag van individuele consumenten. De cijfers uit de rapporten wijzen op een dalende trend in de hoeveelheid voedsel die in Nederland verspild wordt. Uit de onderzoeksrapporten blijkt dat consumenten van alle schakels in de voedselketen de grootste verspillers zijn: ruim 30 procent van de totale voedselverspilling.

Vermijdbare voedselresten

Onderzoekers van CREM Waste Management analyseerden in 2015 het gft-afval van huishoudens in 3 gemeentes. Uit het rapport Bepaling voedselverspilling in huishoudelijk afval Nederland 2016 blijkt dat per persoon in 2016 62,2 kilo voedselresten zijn weggegooid. Een deel van die voedselresten, de vermijdbare voedselresten, hadden niet weggegooid hoeven worden. Per persoon was 32,7 kilo weggegooid voedsel vermijdbaar. Daarvan was zelfs 5,4 kilo onaangeroerd, het zat nog in de schil of in de verpakking. De hoeveelheid vermijdbaar voedsel in het afval daalt ligt, zo blijkt uit het rapport. In 2010 werd per persoon nog 37,4 kilo vermijdbaar voedselafval aangetroffen, in 2013 34,6 kilo.

Afvalbak

Het rapport 'Voedselverspilling in Nederland op basis van zelfrapportage' van het Voedingscentrum geeft wat meer inzicht in wat de Nederlanders weggooien. De cijfers zijn gebaseerd op een online vragenformulier. Uit het rapport blijkt dat de respondenten gemiddeld 21,2 kilo voedsel weggooien:waarvan 11,6 vast voedsel, en 10 liter vloeibare etenswaren. Het belangrijkste deel van de verspilling wordt via de afvalbak weggegooid (35%). Daaropvolgend wordt iets meer dan een kwart (25,2%) in de GFT-bak weggegooid. Ongeveer een vierde (25,1%) van de verspilling gebeurt via de gootsteen.

Brood

Het aantal kilo's dat verspild wordt, blijkt afhankelijk van inkomen, opleidingsniveau en huishoudgroote. Zo verspillen lager opgeleiden, mensen met een inkomen boven modaal, grotere huishoudens en huishoudens met kinderen meer voedsel. Inwoners van het platteland verspillen minder voedsel dan inwoners van stedelijke gebieden. Mensen die boodschappenlijstjes gebruiken bij het inkopen, die de voorraad checken voor het doen van boodschappen of hun ingrediënten zo goed mogelijk afwegen, verspillen minder. Gemiddeld gooit men per persoon 256 gram vlees, 62 gram vis, 143 gram kaas, 2317 gram groente of fruit weg. Brood en maaltijdresten worden het meest weggegooid: Bijna 4 kilo brood en 3 kilo maaltijdresten per persoon.

Taskforce

Volgens de staatssecretaris bestaat er een groot draagvlak vanuit overheid, bedrijfsleven en consumenten om voedselverspilling tegen te gaan. Maar kennelijk is dat niet voldoende. In januari 2017 hebben verschillende partijen zich verenigd in de Taskforce Circular Economy in Food. De taskforce werkt aan een nationale strategie met concrete doelen en acties voor de korte en lange termijn om voedselverspilling verder te verminderen.

(Bron foto: Shutterstock)