Nieuws

Nog te veel zout in voedingsproducten

Het gehalte aan keukenzout in diverse voedingsproducten daalt nauwelijks, zo blijkt uit de jaarlijkse monitoring die het NVWA uitvoert. Minister Schippers ziet dat ketenbrede afspraken wel resultaat opleveren, want in tegenstelling tot de meeste producten daalt het zoutgehalte wel in brood en kaas.

Te veel zout is slecht voor je gezondheid. Een te grote zoutinname vergroot het risico op het ontstaan van een verhoogde bloeddruk en als gevolg daarvan cardiovasculaire ziekten. De overheid en de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie wil het zoutgehalte in bewerkte levensmiddelen verlagen. Daarom worden er soms ketenbrede afspraken gemaakt zoals in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.

Monitor

Om te meten of het zoutgehalte ook echt daalt, monitort de NVWA, in opdracht van de overheid, jaarlijks tien productgroepen op het gehalte aan zout. Het gaat om brood, chips en zoutjes, conserven, (diepvries)snacks, kaas, kant-en-klaarmaaltijden, koek en banket, sauzen, soep en vleeswaren. Jaarlijks onderzoekt het NVWA sinds 2009 zo ongeveer 1000 vergelijkbare producten.

Uit het monitorrapport van maart 2015 blijkt dat de eerder geconstateerde daling in zoutgehaltes in producten niet voortgezet wordt. De mediane zoutgehaltes van alle gemeten producten daalde van 1,20% in 2011 naar 1,11% in 2012. Sindsdien blijft dat gehalte schommelen rond de 1,11 %. Verder constateert de NVWA grote verschillen in zoutgehaltes van producten binnen een productsoort.

Daling

Bij sommige productsoorten is wel resultaat bereikt. De grootste afname in zoutgehaltes zie je bij conserven van enkelvoudige groenten en peulvruchten (31,0%), kaas Goudse 48+ (22,7%) en brood (15,3%). Voor deze productsoorten zijn ketenbrede afspraken gemaakt.

Kennelijk werken die ketenbrede afspraken, concludeert Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in haar kamerbrief van maart 2016. Zij verwacht daarom dat ook voor soepen en sauzen, waarover afspraken gemaakt zijn, resultaten bereikt zullen worden. En ze kondigt in de brief aan dat er nieuwe afspraken op het programma staan, bijvoorbeeld voor pizzabodems en een groep van kant-en-klaarmaaltijden.

Schippers wil dat de NVWA in de toekomst de monitor specifieker richt op die producten waarover afspraken gemaakt zijn. Daarover is ze in gesprek met het NVWA.

(Bron foto: Thinkstock)