Nieuws

Nooit ziektes meer in de kas dankzij sensoren?

Preventieve zorg voor planten met behulp van sensoren: in 'De gezonde kas' wordt op planten die niet ziek zijn maar dat zóúden kunnen worden een heel arsenaal aan techniek losgelaten.

In een recente uitgave van Kastechniek (nr. 7) uitgebreid aandacht voor het Gezonde Kas-concept, ontwikkeld binnen een Europees Interreg-project waaraan 10 onderzoeksinstellingen en 22 bedrijven in de Duits-Nederlandse grensstreek samenwerken. Het project is een initiatief van de Landwirtshaftkammer Nordrhein-Westfalen en Wageningen UR.

Kastechniek beschrijft in het artikel Gezonde Kas: van toekomstbeeld naar realiteit het concept als geheel. In vier andere artikelen in het vakblad wordt stilgestaan bij deelprojecten (Kastechniek nr. 7: artikelen Gezonde Kas).

Thermometers en ziekenbroeders

Binnen het Interreg-project zijn in totaal 21 producten ontwikkeld. In voornoemd artikel wordt naar enkele verwezen: DNA- en sensortechnieken, geautomatiseerde beeldverwerking, softwaretools, biologische controlestrategieën en precisiespuittechnologie. Sensortechnologie is onder meer toegepast voor robots die autonoom door de kas rijden op zoek naar ziekten en plagen (Botrytisdetectie met Top Crop en Side crop viewer).

Nog een voorbeeld van een product waarin sensoren een grote rol spelen is de 'wandelende meetbox'. In het artikel Wandelende meetbox zet eerste stappen wordt een draadloze (mobiele) meetbox beschreven die op meerdere plekken in de kas de temperatuur en luchtvochtigheid meet.

Monitoringssysteem: het concept

Hoe alle producten samenwerken binnen het Gezonde Kas-concept wordt duidelijk uitgelegd in de Gezonde Kas-animatie van Wageningen UR-plant. In een infographic in het oktobernummer van Resource staat het nog eens samengevat (De Gezonde Kas – infographic Resource). Het monitoringsysteem bestaat uit: 1 – meetapparatuur, 2 – specifieke tests, 3 – dashboard en 4 - ingrijpen. De apparatuur meet onder meer de temperatuur (meetbox), fotosynthese (meten stress met chlorofyl-fluorescentiecamera), micro-organismen in het water (watertest) en ziektekiemen in de lucht (sporencollector).

Als er afwijkende waarden zijn gemeten, kunnen verdachte planten gericht onderzocht worden met specifieke DNA-test, meldt Resource. Denk aan een plant die niet ziek is maar veel symptomen van stress vertoont (zie animatie). Deze en andere informatie wordt naar een dashboard gestuurd, automatisch verwerkt en omgezet in adviezen. Op basis daarvan kan worden ingegrepen, bijvoorbeeld met biologische bestrijding of met precisiespuittechnologie (zie ook een van de Kastechniek-artikelen).

Zie website De Gezonde Kas voor meer informatie over het concept, de deelnemers en de deelprojecten/-producten.


(Bron foto: Thinkstock)