Nieuws

Normen en standaarden in boomzorg

Voor het onderhoud of snoei van bomen leggen opdrachtgevers afspraken vast in een bestek volgens de RAW-systematiek waarbij ze soms verwijzen naar het Handboek Bomen. Opleiders richten zich liever op het Stadsbomen Vademecum.

In de groensector worden werkzaamheden vaak vastgelegd in een bestek waarbij de RAW-systematiek wordt gebruikt. Die systematiek kun je ook gebruiken voor de boomzorg: voor beschrijving van onderhoud- en snoeiwerkzaamheden in bomen. Die systematiek geeft beschrijvingen van werkzaamheden en bevat bepalingen waaraan die werkzaamheden moeten voldoen.

Handboek

Daarnaast is er een Handboek Bomen van het Norminsituut Bomen. Dat handboek bevat gedetailleerde kwaliteitseisen. Het schrijft ook voor hoe je tot een resultaat moet komen. Er is minder ruimte voor discussie over de kwaliteit van het opgeleverde werk dan in de RAW-systematiek. Veel opdrachtgevers verwijzen in het bestek ook naar het handboek.

Stadsbomen Vademecum

Naast deze twee richtlijnen is er nog het Stadsbomen Vademecum dat ook richtlijnen voor de snoei bevat. Maar dit vademecum is veel meer inhoudelijk gericht. Het gaat in op zaken als boomziekten, gewenste boomhoogten, takdikten. Het is meer te beschouwen als een naslagwerk. Het Vademecum, dat in het onderwijs veel gebruikt wordt, geeft algemene informatie over begeleidingssnoei. Het is geen norm, het bevat geen percentages van gewenste snoei.

Discussie

In de praktijk is er discussie over die normen en standaarden. Vakblad Boomzorg besteedt er aandacht aan in twee artikelen. In het eerste artikel 'Door de normen het bos niet meer zien' gaat het vakblad in op de achtergronden en verschillen van de RAW-systematiek, het Handboek Boomzorg en het Stadsbomenvademecum. Het tweede artikel 'Normen en standaarden in opleiden' gaat specifieker in op het onderwijs. Welke normen hanteren opleiders?

Uit de artikelen blijkt dat er wel wat verschillen zijn die in de praktijk tot discussie leiden. Zo deelt de RAW-systematiek de bomen in in drie hoogteklassen: 6 tot 18 meter, 18 tot 24 meter en bomen hoger dan 24 meter. Maar het handboek hanteert vier categorieën. En er zijn meer verschillen.

Kwaliteitseisen

Het handboek is in veel opzichten nogal gedetailleerd, zo blijkt uit de artikelen. Het laat minder ruimte voor discussie over. Maar begeleidingssnoei van bomen kun je niet zeer strak vastleggen, is wat veel boomverzorgers zeggen. Als je kwaliteitseisen te strak formuleert kunnen ze als keurslijf worden ervaren, zegt adviseur Henry Kuppen. Daar worden de uitvoerders van het werk niet gelukkig van.

Het idee van zowel het handboek als de RAW-systematiek is dat je door kwaliteitseisen te formuleren kunt werken aan een betere kwaliteit van het werk. Dat leidt tot betere boomverzorgers. Maar afstemming is wel gewenst.

Opleiders

Uit het artikel over de opleiders blijkt dat zij zich vooral baseren op de Stadsbomenvademecum. Sommige opleiders vinden het Handboek Bomen op veel gebieden nodeloos ingewikkeld en te duur. Maar trainer Wouter Schulp van IPC Groen vindt dat een treeworker wel van beide systematieken kennis moet hebben. In de lessen gebruikt hij het Vademecum als naslagwerk. "Voor een snoeibestek zijn de RAW-systematiek en het Handboek Bomen geschikt, maar," zo zegt hij, "in de lessen kunnen we hier vrijwel niks mee."

(Bron foto: Pixabay)