Nieuws

Nu beschikbaar de eerste modules van KennisKiem

De eerste modules van KennisKiem zijn beschikbaar. KennisKiem is een nieuwe serie leermiddelen voor mbo-groen dat aansluit op de kerntaken en werkprocessen van de herziene kwalificatiestructuur.

In 2016 gaat het mbo officieel van start met de nieuwe kwalificatiestructuur. Dit moet zorgen voor een nog betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Door meer samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven leggen mbo-studenten een goede basis voor de toekomst. Als extra hulpmiddel vragen mbo-docenten groen om gebruiksvriendelijke leermiddelen. In samenwerking met docenten uit de AOC’s, onderzoekers en ondernemers werkt het Ontwikkelcentrum daarom met Kenniskiem aan nieuw lesmateriaal voor mbo-groen.

Opzet lesmateriaal

De beschikbare modules van KennisKiem zijn geschikt voor mbo niveau 3 en 4 en sluiten aan bij de actualiteit en de beroepspraktijk. Met de flexibel opgezette modules of delen ervan is het mogelijk om eigen lessen samen te stellen. Meerdere modules dekken samen een thema uit kwalificatiedossier af. Het materiaal bevat interactieve elementen als video’s, opdrachten, animaties, links én toetsen. Ook wordt er aandacht besteed aan relevante thema’s als ondernemerschap, duurzaamheid, dierenwelzijn en Arbo, wet- en regelgeving. De gedifferentieerde opzet maakt het mogelijk om met meerdere niveaus in één groep te werken. Zo is er voor niveau 4 extra verdiepings- en verbredingsstof beschikbaar.

Op dit moment wordt er lesmateriaal voor de basis- en profieldelen van de kwalificatiedossiers Agro productie, handel & technologie, Dierverzorging, Groene ruimte, Bloem, groen & design en Voeding gemaakt. Voor kwalificatiedossier Groene Ruimte geldt dat de uitgangspunten zijn bepaald, maar nog geen modulen zijn ontwikkeld. De eerste modules zijn nu in de webshop van het Ontwikkelcentrum te bestellen. De komende tijd verschijnen regelmatig nieuwe uitgaven.

(Bron foto: Ontwikkelcentrum)