Nieuws

Nu ook stalboekje voor schapen

Kruiden en andere natuurlijke producten kun je gebruiken om vee gezond te houden. Het onlangs verschenen stalboekje voor schapen helpt schapenhouders bij het vinden van de juiste toepassing van kruiden en andere natuurproducten.

In de stalboekjes voor de veehouderij staan richtlijnen om het vee gezond te houden door middel van kruiden en andere natuurlijke producten. Je kunt de weerstand van dieren verhogen of dierziekten voorkomen met behulp van natuurlijke producten. De eerste versies van de stalboekjes kwamen in 2009 beschikbaar voor melkvee, varkens, pluimvee en vleeskalveren. De stalboekjes werden aanvankelijk gemaakt voor de biologische veehouderij, maar in aangepaste vorm zijn ze ook bruikbaar voor de gangbare veehouderij.

Antibiotica terugdringen

Omdat er in de schapenhouderij nu ook vraag is naar methoden om het antibioticagebruik te reduceren, evenals meer inzicht in toepassing van natuurlijke middelen, is er ook een stalboekje schapenhouderij uitgebracht. Het terugdringen van antibiotica vraagt om een ander management, waarbij goede voeding van een gezonde bodem, huisvesting en hygiëne belangrijk zijn.

Het stalboekje schapenhouderij geeft handvatten om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. De opstellers van het stalboekje willen ook dierenartsen informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk maken.

Kruiden en natuurproducten

Het stalboekje kun je gebruiken als leidraad. Het laat zien welke kruiden en natuurproducten op basis van de beschikbare kennis een effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen. Naast algemene informatie over het gebruik van natuurproducten bevat dit stalboekje ook suggesties over mogelijk in te zetten natuurproducten voor veelvoorkomende gezondheidsproblemen, als aanvulling op algemene managementmaatregelen.

Door de ontwikkelingen op de markt biedt het stalboekje een momentopname en niet een compleet overzicht. Het streven is in de toekomst het stalboekje te vernieuwen.

Meer informatie over het op een natuurlijke manier gezond houden van dieren vind je in het dossier 'Natuurlijk gezond' van Groen Kennisnet.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(1)

Links

(1)