Menu
Nieuws

Nutriëntenbelasting Alblasserwaard vooral uit landbouwgrond

Vanwege de hoge nutriëntenbelasting voldoet de waterkwaliteit op veel plaatsen niet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Uit onderzoek blijkt dat in de Alblasserwaard de nutriëntbelasting vooral uit landbouwgronden afkomstig is. Bemesting levert een groot aandeel.

false