Nieuws

'Nutrition security' boven 'food security'

'Niet food security maar nutrition security is wat we moeten nastreven' (ofwel: kwaliteit boven kwantiteit) stelde hoogleraar Voeding en gezondheid Frans Kok (Wageningen UR) tijdens zijn afscheidsrede op 15 oktober jongstleden.

Een gelegenheid waarbij hij tevens is onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De motivaties achter deze onderscheiding zijn onder meer 'enorme betrokkenheid' en 'maatschappelijke relevantie van het onderzoek'. Ook wordt hij in het artikel Koninklijke onderscheiding voor prof. Frans Kok geprezen wegens zijn indrukwekkende wetenschappelijke presentaties, alsmede het aantal publicaties dat op zijn naam staat.

Prestaties

Genoemd artikel geeft een inkijk in zijn verdiensten en de thema's waarmee hij zich bezighield. Denk aan ondervoeding in ontwikkelingslanden en obesitas in de westerse wereld. In het artikel 'Ik ben geen echte topwetenschapper' is meer te lezen over de mens achter Kok: een gangmaker die zijn mensen graag de ruimte geeft en ziet excelleren.

Hoe Kok over de wetenschap denkt in relatie tot het bedrijfsleven doet hij uit de doeken in een artikel op de website van Trouw. In Ons voedsel ongezond en onveilig? Broodje aap! geven hij en –binnenkort ook- scheidend hoogleraar Voedingsleer Fred Brouns (Universiteit Maastricht) nog een 'laatste tegengeluid'.

(Bron foto: Shutterstock)