Nieuws

NVWA: keuring en toezicht voedselketen

Het kabinet gaat keuring en toezicht van dierlijke en plantaardige producten vernieuwen en versterken. De private uitvoering van keuring- en toezichtstaken wordt weer een zaak van de overheid.

NVWA

Het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is van groot belang voor het borgen van publieke belangen zoals volksgezondheid (voedsel- en productveiligheid), dier- en plantgezondheid en dierenwelzijn. Het vertrouwen van burgers en bedrijven in veilig voedsel en veilige producten is daarvan mede afhankelijk. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van wetten en regels. De NVWA ziet toe en handhaaft als bedrijven zich niet aan die wetten en regels houden.

Slagvaardiger toezicht

In december 2013 is voor de NVWA een verbeterplan ingezet om de organisatie te versterken als inspectie-autoriteit. Dit plan moet leiden tot een nieuw Toezichtkader voor de NVWA. Recente voedselincidenten hebben geleid tot discussie over de manier waarop de NVWA toeziet en handhaaft. De samenleving vraagt om voorspelbaar toezicht, met heldere kaders en waar nodig een stevige aanpak.

Een vermenging van private en publieke keurings- en toezichtstaken is echter kwetsbaar gebleken. Uit onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s in de vleesketen blijkt namelijk dat de economische belangen in de vleesindustrie vóór gaan op belangen van de veiligheid van de consument. De keuring in slachthuizen en controles op versheid en veiligheid van vlees zal daarom voortaan bij de NVWA worden ondergebracht, en niet meer bij de sector zelf. Dit gebeurt in een volgende fase ook voor de keuring van zuivel en eieren. Tegelijk worden maatregelen genomen om keuring en toezicht binnen de NVWA organisatorisch te scheiden.

(Bron foto: Shutterstock)