Nieuws

NVWA wil betere naleving door visbedrijven

In 2014 heeft de NVWA de hele visproductieketen (399 bedrijven) beoordeeld. Meer dan de helft van de bedrijven wijkt af van de regels en één bedrijf staat onder intensief toezicht.

In 2012 vond er in Nederland een grote uitbraak van salmonellabesmetting plaats door besmette gerookte zalm. Hierdoor werd het belang van hygiënisch werken in de visverwerkende industrie nog eens duidelijk onderstreept. Er is door de overheid uitgebreide wet- en regelgeving opgesteld over welke maatregelen bedrijven moeten nemen om veilig voedsel te produceren. De organisatie die toeziet op de naleving van deze regels is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Kleurensysteem

In 2014 heeft de NVWA de hele visproductieketen beoordeeld (399 bedrijven). Op basis van de inspectieresultaten worden deze bedrijven ingedeeld in een kleur (wit = geen recente gegevens bekend, rood = harde maatregelen nodig, oranje = op onderdelen verbeteringen nodig, groen = naleving in orde).

Volgens het nieuwsbericht 'Extra controle visverwerkende bedrijven' van de NVWA zijn momenteel 174 (44%) van de bedrijven ingedeeld in de categorie 'groen' en 217 (55%) in de categorie 'oranje'. Oranje betekent dat er in deze bedrijven afwijkingen zijn geconstateerd. Volgens de NVWA betekent dit niet dat deze afwijkingen direct een gevaar voor de volksgezondheid met zich meebrengen en/of dat dit structurele afwijkingen zijn. Maar de afwijkingen moeten wel hersteld worden.

Extra inspecties

Volgens het rapport dat de NVWA over de inspecties bij de visbedrijven heeft gemaakt, krijgen 59 bedrijven (15%) in de categorie 'oranje' extra inspecties omdat er meerdere en/of nog niet herstelde afwijkingen zijn. Bij het bedrijf in de categorie 'rood' loopt momenteel een intensief traject. Hier inspecteert de NVWA het bedrijf wekelijks. Als een bedrijf ondanks eerdere waarschuwingen en processen verbaal de regels nog niet naleeft, dan kan de NVWA boetes uitdelen of in zelfs definitief de erkenning intrekken.

Als er gevaar is voor de volksgezondheid, dan kan de NVWA direct ingrijpen, bijvoorbeeld door het productieproces stil te leggen.


(Bron foto: Pixabay)