Menu
Nieuws

Obesitas: een gewichtig welzijnsprobleem

Het aantal honden met obesitas neemt toe. Obesitas tast het welzijn van honden aan en zo de levenskwaliteit. De Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht onderzocht of obesitas in bepaalde rassen meer voorkomt.

false

false

false

false