Nieuws

Oktoberoogst van olifantsgras

Geoogst olifantsgras, een grasachtig gewas dat wel 3 meter hoog kan worden, kun je gebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld bouwmaterialen, bioplastics of biobrandstoffen. Dit nieuwe gewas wordt nu vaak geoogst in het voorjaar. Maar oktober oogst levert een 40% meer droge stof op.

Rond Schiphol telen enkele akkerbouwers olifantsgras (Miscanthus x giganteus) om verschillende redenen. Ganzen mijden dit hoge gewas. Als je dit gewas rond aanvliegroutes teelt, heb je minder kans dat ganzen in botsing met vliegtuigen komen. Daarnaast kan het gews geluidswerend werken. In 2011 sloot de overheid daarom een 'Green Deal vogelwerende teelt olifantsgras' met als doel te onderzoeken of je overlast van ganzen en andere vogels kunt beperken, daarnaast om een bijdrage te leveren aan de Biobased Economy.

Inhoudsstoffen

Het gewas bevat veel waardevolle stoffen die je kunt gebruiken. In blad, stengels en wortels zitten verschillende inhoudsstoffen, veel koolhydraten, zoals lignine, C5- en C6-suikers en pectine. Het gewas wordt nu meestal geoogst in het voorjaar. Een recent verschenen onderzoeksrapport van 'Wageningen Livestock Research' laat zien dat je het gewas misschien beter in oktober kunt oogsten.

De opbrengst aan droge stof is dan 40% hoger dan wanneer je in het voorjaar oogst. Dat de opbrengst dan het hoogst is heeft iets te maken met de groeicyclus van het gewas. In het najaar verplaatst de plant mineralen en koolhydraten, vaak suikers, van stengel; en blad naar de ondergrondse wortelstokken of rhizomen. In oktober is deze 'reallocactie' voltooid.

Oktoberoogst

Toch kleven er ook een paar nadelen aan oktoberoogst. Het drogestofgehalte van het gewas is dan een stuk lager (45%) dan bij de voorjaarsoogst. Het gewas is dus natter. Het betekent dat je de geoogste producten niet direct kunt opslaan en bewaren. Je zult ze eerst moet drogen of inkuilen.

Bovendien zijn weers- en bodemomstandigheden in oktober voor de oogst minder gunstig. De onderzoekers weten bovendien niet wat het effect is van de oktoberoogst op de opbrengst op langere termijn. Na aanplant kan zo'n gewas immers zo'n 20 jaar blijven staan.

(Bron foto: Shutterstock)