Nieuws

Omgevingsvergunning aanvragen ingewikkeld voor veehouders

Voor veehouders is het belangrijk dat zij voor hun (toekomstige) activiteiten een vergunning in het kader van de wet Natuurbescherming hebben. Maar het aanvragen daarvan is vaak ingewikkeld.

In het artikel 'Nb-wet: ... het bos niet meer zien' in het vakblad Geitenhouderij wordt dieper ingegaan op de problemen op het gebied van de vergunningverlening, toegespitst op de provincie Brabant. In het artikel raadt Chris van der Heijden, specialist huisvesting en ruimtelijke ordening en milieu bij Van Dun Advies geitenhouders aan om een Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen. "Als je 'm nog niet hebt, vraag hem dan nu wel aan. Hij is ontzettend belangrijk om in de toekomst wat met je bedrijf te kunnen. Steeds vaker komen financieringen niet rond omdat een bedrijf niet beschikt over een Nb-wetvergunning." Volgens het artikel heeft de voorman van de Rabobank aangegeven dat de bank geen financiering meer zal verstrekken aan bedrijven zonder Natuurbeschermingswetvergunning.

Niet eenvoudig

Van der Heijden geeft echter in het artikel ook aan dat het niet zo eenvoudig is om zo'n vergunning te krijgen. Hij is bekend hoe er met de aanvragen wordt omgegaan in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland en volgens hem is de procedure in de provincie Noord-Brabant het meest ingewikkeld: "Het duurt zeker anderhalf jaar, soms twee jaar en in sommige gevallen wel tweeënhalf jaar voordat een vergunning verleend is." Dat komt volgens hem doordat Noord-Brabant bovenop de landelijke regels zelf een complex beleid heeft opgesteld. Daarnaast zijn de regels door de provincie zelf, of als gevolg van uitspraken van de Raad van State, vaak aangepast. Hierdoor moesten de aanvragen tussentijds ook steeds worden aangepast.

Streng, maar onnauwkeurig

De Brabantse ondernemers moeten volgens Van der Heijden aan regels voldoen die niet of in veel mindere mate voor andere provincies gelden, zoals de 25 km-eis, waarbij de provincie toetst of er tot die afstand rondom een bedrijf sprake is van een verhoogde ammoniakconcentratie. Bij andere provincies is die afstand 10 kilometer. Daarbij laat de provincie de concentratie tot twee cijfers achter de komma uitrekenen, terwijl het rekenprogramma volgens Van der Heijden zeer onnauwkeurig is en afwijkingen van wel 70% kan geven: "En de provincie weet dat. Het is bezopen!" Ook in het artikel 'De juridische zijde van de PAS en rekenmodel Aerius' in het vaklad V-Focus wordt stevige kritiek geuit op de onnauwkeurigheid van de rekenmodellen die worden gebruikt bij het beoordelen van de impact op het milieu.


(Bron foto: Thinkstock)