Nieuws

Omschakelen naar biologisch: begin bij de basis

'Omschakelaars' gaan vaak persoonlijk te rade bij boeren die reeds biologisch telen. In Akker een verslag van zo’n bedrijfsbezoek en leermomenten, zoals: een goede basis maakt gewassen sterker.

Jan Bokdam in Biddinghuizen (Flevoland) stelt dat als het lukt om een goede basis te leggen, een gewas 'merkbaar minder gevoelig' is voor ziekten en plagen. Ook een gangbare boer zou daar volgens hem meer op mogen vertrouwen. In Akker (Honger naar biokennis) noemt Bokdam bijvoorbeeld het belang van zaadselectie, zoals ontsmet versus niet-ontsmet zaad.

Problemen opvangen

Akker meldt dat een goede basis niet wegneemt dat dingen mis kunnen gaan gedurende het groeiseizoen. Hoe Bokdam hier mee omgaat, wordt direct duidelijk uit de eerste alinea van het artikel waarin te lezen is dat de akkerbouwer zijn poters heeft moeten doodmaken wegens phytophthora. Toch komen vanonder de grond nog forse aardappelen tevoorschijn. Ook hier heeft de basis -de selectie van het pootgoed, een vroeg gewas in dit geval- uitkomst geboden. Bokdam legt uit hoe hij het loof (biologisch) heeft gedood en welke rijsnelheid hij aanhoudt bij verbranding.

Mineralisatie

Een teeltadviseur is ook aanwezig en geeft de bezoekers informatie over bemesting. Akker: 'Aan de hand van een schema legt hij uit hoe de puzzel op een biologisch bedrijf in elkaar steekt'. Ook de adviseur roemt een goede basis: 'In de gangbare landbouw kun je redelijk bijsturen. Als biologisch boer ben je meer afhankelijk van de mineralisatie en moet het aan de basis goed zitten. En zelfs die basis leggen, valt niet altijd mee. De gehaltes in dierlijke mest kunnen namelijk behoorlijk variëren'. De adviseur geeft hierover meer uitleg en noemt stikstof niet zozeer het struikelblok, als wel fosfaat.

Verder wordt de populariteit van vlinderbloemigen nog eens verklaard (groenbemester, bufferen mineralen). De adviseur geeft nog mee: 'Niet alle vlinderbloemigen hebben evenveel effect. Erwten bijvoorbeeld leveren nauwelijks stikstof na aan het volggewas'.

Teelttechnische uitdaging

In het artikel komen ook omschakelaars aan het woord. Een van de akkerbouwers, meldt Akker, geniet zichtbaar van de verscheidenheid aan gewassen (haver, pootaardappelen, zaaiuien, rodekool, bloemkool, pompoen en peterselie). De bezoeker laat weten: 'Teelttechnisch is het uitdagender, je krijgt meer mensen over de vloer, de handel draait meer op relaties; ik hou wel van die reuring. Bovendien verwacht ik een beter rendement'. Een ronde langs de aanwezigen leert bovendien dat de omschakelaars de marktkansen positief inschatten.

Meer informatie over omschakelen is ook te lezen in het artikel Omschakelen naar biologisch: wat kost het? (Akkermagazine). Meer weten over biologisch ondernemerschap? Zie onder meer de eenmalige uitgave/de brochure Biologisch Ondernemen van het Centrum Biologische Landbouw en de website BioKennis.


(Bron foto: Thinkstock)