Nieuws

Omschakeling naar bio: kansen en belemmeringen

De vraag naar biologische producten groeit harder dan het aanbod in Nederland. Dit vereist omschakeling van gangbaar naar biologisch. Maar wat zijn de belemmeringen? En kansen?

Dit is in kaart gebracht middels interviews en een enquête onder marktpartijen. Een van de conclusies is dat de sector graag zelf de regie wenst te houden en dat de overheid daarin faciliteert.

Belemmeringen

In het rapport Kansen en belemmeringen voor omschakeling naar de biologische sector worden als belemmeringen/drempels genoemd: financiering van grond en gebouwen, hoge desinvesteringen, inkomensdaling tijdens omschakelproces, beperkte kennis over de biologische productiemethode, beperkt zicht op de vooruitzichten op de lange termijn in de markt, beperkt beschikbaar palet aan toegestane middelen (fruitsector)*, een tekort aan biologisch voer en een teveel aan biologische mest.

Kansen

Geïnterviewden vinden een 'zekere drempel' overigens wel goed. Biologisch boeren vraagt om ander vakmanschap, specifieke kennis en een andere aanpak. Eenmaal in het bootje gestapt, kun je niet zomaar terug. Het garandeert een zekere bestendigheid. Biologisch boeren wordt verder gezien als een goede marktkans met hogere inkomens en het spreekt de ideologie aan.  Als uitzondering wordt de pluimveesector genoemd. Hier verloopt de omschakeling stroef, omdat 'er goed verdiend wordt in de gangbare sector, de gangbare bedrijven fors groter zijn dan de biologische en de eventuele inspanningen om te schakelen relatief groot zijn'.

Adviezen bij omschakeling

Omdat de vraag groter is dan het aanbod (waarbij de vraag naar biologische dierlijke producten harder groeit dan die naar biologische plantaardige producten) is er spanning in de markt. Dit maakt het onderwerp actueel, met vele publicaties tot gevolg. Onder meer ter ondersteuning van de sector. Denk aan Omschakelen naar de biologische landbouw (gericht op fruitteelt), Omschakeling naar biologische melkveehouderij en Omschakelen naar biologische landbouw. Ook in het recent verschenen Groen Kennisnet-artikel Omschakelen naar biologisch: begin bij de basis staan diverse tips en links naar meer informatie.

(Bron foto: Pixabay)