Nieuws

Omschakeling naar biologisch ingrijpende stap

De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering is een ingrijpende stap. Vakblad Management&Techniek laat in een reeks artikelen zien waarom die omschakeling ingrijpend is. Het is tijdrovend, en het vraagt van ondernemers een andere manier van denken.

Er kunnen diverse redenen ten grondslag liggen aan de omschakeling naar biologische bedrijfsvoering. Dat kunnen ideologische redenen zijn, maar ook economische. Zo loont het om bij fruitteelt om te schakelen naar biologische teelt omdat er kansen in de markt zijn. Er is een tekort aan biologisch fruit voor verwerking, schrijft vakblad Management&Techniek in het eerste artikel in het dossier 'Kansen voor bioteelt'. Ook andere overwegingen kunnen een rol spelen. Gezondheisdsklachten zetten melkveehouder Herman D’Hauwe bijvoorbeeld aan het denken.

Biologisch pitfruit

Het eerste artikel in dit dossier 'Al gedacht aan biologisch pitfruit voor de industrie' gaat in op die kansen voor biologische fruitteelt. Er is ruimte op de markt, maar de overschakeling is iets waar je wel goed over na moet denken, schrijft het vakblad. Overschakelen vraagt een gedegen voorbereiding. Het artikel meldt dat het drie jaar duurt voor je biologisch fruit kunt verkopen. En in je bedrijfsvoering zul je verschillende aanpassingen moeten doorvoeren.

Kosten

Omdat de prijzen voor industriefruit lager liggen dan van consumptiefruit is het zaak kosten laag te houden. Dat kan door bijvoorbeeld minder bomen per hectare te planten, ze extensiever te verzorgen door mechanische snoei en oogst en door robuuste rassen te kiezen die minder gevoelig zijn voor ziekten. Rassen als Jonagold, Golden Delicious, Gloster en Elstar zijn daarom minder geschikt.

Het artikel noemt verschillende rassen die wel geschikt zijn. Het artikel, dat verder ingaat op kwaliteitseisen, oogstsystemen, saldo- en kostprijsbereking, is gebaseerd op een rapport 'De teelt van biologisch pitfruit voor de industrie' dat op de website Bio Zoekt Boer te downloaden is.

Anders denken

In een tweede artikel 'Diversiteit als troef' spreekt het vakblad biologisch fruitteler Hugo Jacobs uit het Vlaamse Sint-Truiden. Naast de teelt van appels, peren en kersen houdt hij ook bijen. Voor hem was de omschakeling technisch gezien niet zo'n grote stap. Hij teelde al geïntegreerd. 'Toch vergt die omschakeling tijd,' zegt hij, 'omdat je anders moet leren denken en tijd nodig hebt om keuzes te maken.' Hij had aanvankelijk wat aarzelingen omdat hij zich zorgen maakte over de beheersing van schimmelziekten.

Biomelkvee

In het artikel 'Biomelkvee, een kwestie van willen en kunnen', besteedt het vakblad aandacht aan het biologisch melkveebedrijf van Herman D’Hauwe en Chantal Eeckhaudt. D'Hauwe is sinds een jaar overgestapt, maar hij was al langer bezig met een andere bedrijfsvoering. Hij werkt als zes jaar aan bodemverbetering door niet te ploegen. Hij ziet hoe de kwaliteit van de grond erop vooruitgaat: meer humusopbouw, meer koolstofopslag, een rijker bodemleven, betere capillariteit, minder verdichting en meer draagkracht. 'Ik schrik ervan hoe goed de planten groeien,' zegt hij. Een van zijn drijfveren om over te stappen is dat hij mogelijk gezondheidsklachten heeft als gevolg van het werken met bestrijdingsmiddelen. Daarnaast maakt een verkorte omschakelingsperiode voor het melkvee de overstap makkelijker.

Stappenplan

Het vakblad besteedt in een vierde artikel nog aandacht aan een biologisch akkerbouw en groentebedrijf dat eind jaren negentig al is overgeschakeld. Met 45 hectare pompoenen levert dit bedrijf pompoenen in heel Europa. En in het laatste artikel gaat het vakblad in op het project ‘Bio zoekt Boer’ dat nu acht jaar bestaat. Het artikel verwijst daarbij naar de website waar veel informatie te vinden is over omschakeling, onder andere een stappenplan.

(Bron foto: Pixabay)