Menu
Nieuws

Omschakeling naar biologische akkerbouw

Het areaal biologische akkerbouw in Vlaanderen blijft wat achter. In het dossier 'Omschakelen naar biologische akkerbouw' besteedt het vakblad Management&Techniek daarom aandacht aan verschillende aandachtspunten bij omschakeling zoals vruchtwisseling, arbeidsbehoefte en onkruidbeheersing.

false

Links

(7)