Nieuws

Omslag landbouw naar industrie met olifantsgras

De transitie van landbouwgrond naar bedrijfsterrein: akkerbouwers geven hieraan een positieve draai rondom Schiphol. Zij maken en houden het businesspark groen, zoals met olifantsgras (Miscanthus).

Hoe de akkerbouwers bij het groene businesspark in wording betrokken raakten is te lezen in het Akker-artikel Innoveren met biobased gewassen. Het was de Miscanthusgroep die op zoek was naar land voor de grootschalige proefteelt van olifantsgras in het kader van een afgesloten Green Deal. Zo kwamen zij terecht bij de aandeelhouders van Schiphol Trade Park waarvoor een 'hoge duurzaamheidsambitie' geldt.

'Klassieke' en 'biobased' gewassen

Het project waarbinnen 350 hectare landbouwgrond in 30 jaar tijd wordt omgevormd tot een 'innovatief en groen businesspark' biedt volgens de projectleider ruimte voor 'gewassen die in het milieu van de groene circulaire economie passen'. Naast olifantsgras zijn dat 'biobased' gewassen als vezelhennep, koolzaad, quinoa en vlas. Verder verbouwen leden van de Miscanthusgroep er 'klassieke akkerbouwproducten' voor de lokale markt. In het artikel is verder te lezen welke activiteiten de partners binnen het project nog meer ontplooien. Denk aan zogenoemde materiaalhoeves.

Ganzenwerend en geluiddempend


Ook wordt uitgelegd waarom olifantsgras een ideaal gewas is voor de teelt rondom Schiphol. 'De plant reduceert CO2, absorbeert geluid en werkt ganswerend, omdat ganzen niet van dit gewas houden' legt Gertjan Petrie - participant van de Miscanthusgroep uit. Vooral laatstgenoemde problemen brachten Miscanthus in het vizier. Het gewas zou alternatief kunnen zijn voor allerlei maatregelen en oplossingen voor de problemen rond Schiphol 'die ten koste van vele hectares akkerland gingen' is te lezen in het artikel Miscanthus in de polder. In dit uitgebreide artikel op de site Topos wordt verder stilgestaan bij de inspanningen om de teelt rendabel te maken en andere voordelen van het gewas.

Strooisel, brandstof en cellulose

Akker licht een aantal pluspunten ook kort toe. Het gewas is na de oogst toepasbaar voor veel biobased doeleinden. Zo wordt het gebruikt als strooisel in de dierhouderij: zie ook de Teelthandleiding Miscanthus van het praktijknetwerk 'Slaap Zacht' - een netwerk dat op zoek ging naar alternatief strooisel voor ligboxen en vrijloopstallen. Verder kan Miscanthus dienen als brandstof voor houtkachels en zou de celluloserijke plant (in de toekomst) mogelijk grondstof kunnen zijn voor plastic of kerosine. Meer informatie over het gewas staat in het Wageningen UR-dossier Olifantsgras – Miscanthus.


(Bron foto: Pixabay)