Nieuws

Omwonenden landbouwpercelen gemiddeld iets gezonder

Mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, lijken gemiddeld iets gezonder dan personen die er verder vandaan wonen. Bij sommige teelten zijn er wel wat afwijkingen, zo blijkt uit een verkenning. Het is nog niet duidelijk of bestrijdingsmiddelen hiervan de oorzaak zijn.

Van het totale landoppervlak is in Nederland naar schatting zo'n 20.000 vierkante km in gebruik als landbouw- en cultuurgrond. Die landbouwpercelen liggen soms naast bebouwing Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat bijvoorbeeld dat ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bloembollen- of fruitperceel wonen. En die omwonenden kunnen in aanraking komen met de bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden op de landbouwpercelen.

Verkenning

Omdat er zorgen bestaan over mogelijke effecten, hebben onderzoekers van het RIVM,de Universiteit Utrecht en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een verkenning uitgevoerd naar gezondheidsproblemen onder omwonenden. Het idee is meer duidelijkheid te krijgen over gezondheidsproblemen die mogelijk gerelateerd zijn aan bestrijdingsmiddelen.

Het rapport 'Gezondheidsverkenning omwonenden van landbouwpercelen' meldt dat er geen duidelijke verbanden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen. Mensen die dichter bij landbouwpercelen wonen leken over het algemeen zelfs wat gezonder te zijn dan mensen die daar verder vandaan wonen.

Afwijkingen

Een verklaring zou kunnen zijn dat het iets met leefstijl te maken heeft. Maar er waren wel wat opvallende afwijkingen. Zo blijkt dat in de nabijheid van maisteelt een hogere sterfte aan luchtwegaandoeningen iets vaker voor te komen. In de nabijheid van zomergerst lijkt het geboortegewicht wat hoger, maar het is onduidelijk of er een verband is met de nabijheid van het gewas. Dat geldt ook voor de ziekte van Parkinson bij fruitteelt, oogirritaties bij fruitteelt en voor leukemie bij afwisselende granen-bieten-aardappelteelt.

Blootstelling

Omdat er nog geen gegevens over de feitelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn, hebben de onderzoekers zich gebaseerd op gegevens over landgebruik die ze met behulp van van adresgegevens hebben gekoppeld aan gegevens over gezondheid. De verwachting is dat later dit jaar de resultaten van een door het RIVM gecoördineerd onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen beschikbaar komt.

(Bron foto: Thinkstock)