Nieuws

Onderdrukking van PLAMV-virus in lelies

Een gelijkmatige groei van lelies vermindert de de kans op ontwikkeling van symptomen door het PLAMV-virus. Er blijven nog veel vragen over dit virus, dat in 2010 voor het eerst opdook in lelies.

Het Plantago asiatica mosaic virus of kortweg PlAMV houdt de leliesector bezig. Met name in de broeierij van lelies ontstond in 2010 ongerustheid omdat het virus zodanige bladaantasting veroorzaakte dat partijen onverkoopbaar werden. Veel lelies bleken besmet met het virus, maar symptomen zijn niet altijd zichtbaar. Onderzoekers hebben, met financiering van het Productschap Tuinbouw, veel kennis verzameld over dit nieuwe virus. Hoe verspreidt het virus zich? De ervaring is dat de typische necrotische, bruine vlekken op het blad ontstaan wanneer de plant onder stressomstandigheden groeit. Daarom keken onderzoekers naar de invloed van teeltomstandigheden op symptoomvorming. En in een recent rapport geven onderzoekers informatie over het effect van bewaring, verpakking en kasklimaat op het ontstaan van PlAMV-symptomen in de broeierij van lelies.

Symptoomexpressie

Of een plant ook ziekteverschijnselen vertoont, de symptoomexpressie, lijkt sterk te variëren per cultivar, maar ook andere omstandigheden lijken van invloed op de symptoomexpressie. Hoe kun je die sympoomexpressie in de broeierij onderdrukken? Kan dat door ULO-bewaring (Ultra Low Oxygen-bewaring, zeer laag zuurstofgehalte en verhoogd CO2-gehalte) toe te passen? Door de verpakkingswijze, de bewaarduur? Of heeft het verloop van het kasklimaat tijdens de groei in de kas invloed?

Kasklimaat

De onderzoekers konden geen invloed vinden van de bewaringsmethode, bewaringsduur, verpakkingsmethode, het wel of niet toepassen van natuurlijk licht. Het verloop van het klimaat in de kas (temperatuur en luchtvochtigheid) lijkt wel van invloed te zijn op de ontwikkeling van virussymptomen op het blad. Hoe gelijkmatiger het klimaat verloopt des te gelijkmatiger ook de groei verloopt en des te minder virusbeelden er zich op het blad ontwikkelden. Het is dus zaak voor de broeier een zo stabiel mogelijk klimaat in de kas te creëren en daarmee een stabiel mogelijke groei.


(Bron foto: Pixabay)

Links

(1)