Nieuws

Ondergronds boomonderzoek met grondradar

Om de conditie van boomwortels te onderzoeken moet je ondergronds kijken. Dat kan door te graven, maar je loopt risico dat je wortels, kabels of leidingen vernielt. Je kunt ook een grondradar inzetten.

De grondradar is een apparaat dat elektromagnetische golven gebruikt om ondergrondse objecten zichtbaar te maken. De radar zendt radiogolven uit die worden gereflecteerd door water, wortels en materialen. Een antenne ontvangt die gereflecteerde signalen en zet ze om in beelden. Omdat boomwortels veel water bevatten, kun je vrij precies de exacte locatie en diepte van wortels vaststellen, schrijft vakbald Boomzorg in een artikel over de mogelijkheden van de grondradar.

Wortelstelsel

De grondradar wordt gebruikt in de civiele techniek, archeologie of het leger om zo kabels, leidingen of andere ondergrondse objecten te vinden. Voor boomverzorgers biedt de grondradar ook perspectief. Je kunt een goed beeld krijgen van de omvang van het wortelstelsel of van de verschillende lagen in een bodemprofiel.

Het bedrijf Terra Nostra zet grondradars in voor boomonderzoek. Deze kunnen scans maken van 1 tot 2 meter diepte. De radars zijn in 2016 uitvoerig getest in Uden en Utrecht bij verschillende bomen, waaronder een Amerikaanse eik en zilveresdoorn, twee vleugelnoten als boomgroep in een gazon en een iep ter hoogte van een trottoir. Uit de resultaten blijkt dat grondradar de locatie en diepte van de beworteling zeer nauwkeurig weergeeft.

(Bron foto: Pixabay )