Nieuws

Onderhoud Plantscope 2008-2011

In de periode van 2008-2011 heeft PPO ruim 4100 nieuwe boomkwekerijgewassen geregistreerd in Plantscope, met hun naam en hun belangrijkste uiterlijke kenmerken.

Daarnaast zijn van 784 producten die al in Plantscope stonden de namen en kenmerken aangevuld en gecorrigeerd, met behulp van recente gegevens uit de vakliteratuur. Verder zijn op aanvraag fouten, zoals duplicaten, uit Plantscope gehaald. Twee maal per jaar is gerapporteerd aan coördinator P. Schalk hoeveel en welke producten waren ingevoerd, en welke producten prioriteit kregen voor het vervolg. In alle jaren is het minimaal in te vullen aantal producten overtroffen, en het te maken aantal uren gehaald.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margareth Hop, onderzoeker van PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. Uw sector investeert in dit project via het Productschap Tuinbouw. Aanvullende informatie is te vinden op de website van Productschap Tuinbouw (projectnummer 13092).


(Bron foto: Thinkstock)

Links

(2)