Nieuws

Onderlinge samenwerking is cruciaal voor het behoud van zeldzame rassen

Op 26 november 2016 heeft de SZH een overleg georganiseerd met alle organisaties van zeldzame rassen van landbouwhuisdieren om te praten over samenwerking. Er zijn diverse suggesties gedaan op welke terreinen samenwerking een meerwaarde kan betekenen bij het behouden en benutten van ons levend erfgoed.

Bijna vijftig vertegenwoordigers van organisaties binnen vrijwel alle diersoorten waren op deze dag aanwezig. Het doel van de dag was met elkaar en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) kennis te maken en duidelijk te krijgen wat de gemeenschappelijke doelen zijn en hoe die bereikt kunnen worden.

Als grootste knelpunten bij het behoud van de zeldzame rassen werden benoemd: de vergrijzing van houders en regelgeving die niet op kleinschalige dierhouderij is afgestemd. Daarnaast neemt de subsidie voor de SZH af, zodat de SZH vanaf 2017 enkel middelen heeft om werkzaamheden te coördineren en aan een of twee rassen per jaar extra aandacht te besteden.

Suggesties voor efficiënt samenwerken

Tijdens de bijeenkomst was men het erover eens dat er gezocht moet worden naar andere mogelijkheden om samen het levend erfgoed in stand te houden. Hiervoor moet meer samengewerkt en ervaringen gedeeld worden bij de volgende zaken:

a) Kennis over vermarkten van producten en inventarisatie van (kleine) slachterijen, waar je met je hobbydieren terecht kunt;
b) Lobby bij natuurorganisaties om voor begrazing van natuurgebieden juist de oorspronkelijke Nederlandse rassen in te zetten;
c) Aandringen bij de overheid om de financiële mogelijkheden in het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid voor het behoud genetische diversiteit beter te benutten;
d) Hulp bij het vinden van de weg in regelgeving met betrekking tot fokkerij, huisvesting, vervoer en ziektes. De SZH kan de informatie ‘vertalen’ voor de toch vaak kleinschalige houderij en bij de overheid pleiten voor maatwerk in de regelgeving;
e) Bij het vinden van nieuwe fokkers. In welke groep je het ook zoekt, het is belangrijk om jongeren en ‘nieuwen’ op weg te helpen via een mentor – leerling systeem. Hierbij begeleidt de ervaren fokker iemand uit de ‘nieuwe aanwas’.  

Rol van SZH

Op deze terreinen zou de SZH als centrale uitvoerende organisatie kunnen dienen. Zij kan hulp bieden bij het in kaart brengen van de knelpunten en wat men wilt bereiken. Ook kan de SZH  communicatie naar buiten toe coördineren en algemene voorlichting en educatie over levend erfgoed geven.

Voor de continuïteit van de SZH zou het van belang zijn als alle rasverenigingen hun leden zouden aanmoedigen donateur van de SZH te worden. Dan zou het aantal donateurs tien keer zo groot worden.

Een volledig verslag van deze dag is gepubliceerd in Zeldzaam Huisdier nr.1 2017. Donateurs van de SZH ontvangen dit blad 4 keer per jaar. Op de SZH website vindt u meer informatie over het ondersteunen van de SZH.

Contact:Stichting Zeldzame Huisdierrassen

(Bron foto: SZH)