Menu
Nieuws

Onderwaterdrainage om bodemdaling in veenweidegebieden te verminderen

Veengrond die aan zuurstof wordt blootgesteld, wordt langzamerhand afgebroken. Door die afbraak vindt in veenweidegebieden bodemdaling plaats. Uit een onderzoek blijkt dat onderwaterdrainage een goede mogelijkheid is om die bodemdaling tegen te gaan.

false