Nieuws

Onderwijs in aquaponics bij Wellant

Aquaponics, een combinatie van visteelt met plantenteelt, is een duurzaam voedselsysteem. Het Wellantcollege heeft dit systeem opgenomen in het lesprogramma zodat je op een praktische manier aandacht kunt besteden aan thema's als voedselzekerheid, voedselveiligheid, water, gezondheid en duurzaamheid.

In het aquaponics-systeem combineer je visteelt of aquacultuur met hydroponics, de teelt van planten op water. Het systeem is de laatste 15 jaar in opkomst, maar nieuw is het niet, schrijft Vakblad Visionair in het artikel 'Karper en sla'. Azteken combineerden ook al plantenteelt met visteelt.

Circulair systeem

Het aquaponicsysteem is een circulair systeem gebaseerd op hergebruik van voedingsstoffen. Je voert de vissen die in bassins leven. De uitwerpselen van de vissen bevatten ammoniak (NH₄). Nitrosomas-bacteriën zetten die ammoniak om in nitriet (NO₂), nitrobacteriën zetten dat vervolgens weer om in nitraat (NO₃). Door het nitraatrijke water naar de planten te leiden, kunnen dit dit opnemen als voedingsstof. De planten filteren met hun wortels het water, waarna het water weer terug kan naar het bassin waar de vissen zich begeven.

Voordelen

Het aquaponicsysteem heeft veel voordelen. Je beperkt het waterverbruik en zorgt dat vervuild water niet afgevoerd hoeft te worden. Bovendien biedt teelt van gewassen op water voordelen. De gewassen groeien snel en de aantasting door schimmels of insecten wordt sterk beperkt. Het systeem is geschikt als voedselproductiesysteem in droge gebieden of crisisgebieden, meldt Visoinair. Bovendien is het interessant in stadslandbouwprojecten.

Onderwijs

Ook voor het onderwijs is het systeem interessant, vindt Wellantcollege. Je kunt zo kun binnen de opleiding op praktische manier aandacht besteden aan thema's als voedselzekerheid, voedselveiligheid, water, gezondheid en duurzaamheid. Het aoc heeft aquaponics op diverse locaties in het lesporgramma opgenomen. De leerlingen leren hoe je vissen en gewassen moet verzorgen, bewaken de waterkwaliteit en lerenplannen en organiseren.

Studenten van de opleiding Sportvisserij en waterbeheer en Watermanagement in Gorinchem hebben een totaalplan gemaakt voor de opbouw van kleinschalig systeem. Inmiddels is een kleinschalig systeem operationeel. De studenten zijn enthousiast, schrijft het vakblad. Ze komen elke dag kijken.

Trainingscentrum

Wellantcollege heeft inmiddels een internationaal aquaponics trainingscentrum opgezet om binnen Europa kennis te delen, trainingsprogramma’s op te zetten en onderzoek te doen. Ook andere groene scholen doen al langer ervaring op met Aquaponics zoals Clusius College en De Groene Welle.

(Bron foto: Pixabay )