Nieuws

Onderwijs in beweging: UDV Onderwijsdag

'Grenzen in de veehouderij' was het thema dat centraal stond tijdens de UDV onderwijsdag van 9 november. Het produceren van zuivel kan alleen met echte aandacht voor de omgeving, vindt Dirk Bruins van LTO. Het onderwijs moet daar ook aandacht voor hebben.

De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV), dat jaarlijks de onderwijsdag voor docenten veehouderij in het agrarisch onderwijs organiseert, heeft als ambitie de Nedelandse veehouderij te verduurzamen. Daarom zoekt UDV verbinding met het onderwijs. Tijdens de onderwijsdag, die op 9 november gehouden werd op de Dairy Campus in Leeuwarden, was het thema 'Grenzen in de veehouderij'.

Visie

Diverse inleiders gingen in op verschillende aspecten zoals duurzaam bodemgebruik, beweiding, of natuurinclusieve landbouw. Dirk Bruins, melkveehouder en lid van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland, nam in zijn inleiding de docenten mee in de visie van LTO op de melkveesector. Bruins gaf kort aan hoe het aantal koeien de laatste jaren toegenomen is en wat het verlies aan derogatie voor de sector kan betekenen. Anderzijds zien we dat de wereldbevolking groeit en dit betekent een toenemende vraag naar hoogwaardig voedsel en daarmee volop kansen voor de Nederlandse zuivel.

Omgeving

Het produceren van zuivel kan alleen met echte aandacht voor de omgeving, aldus Bruins. Hij riep het onderwijs op om bij studenten continu aandacht te geven aan markt en omgeving. De studenten van nu zijn de ondernemers en werknemers van de toekomst en daarmee de sector van de toekomst. Bruins formuleerde twee samenvattende uitdagingen: Kunnen we het gewilde produceren? En kunnen we het gewild produceren?

Fysieke, morele of emotionele grenzen aan de veehouderij werden ook in andere inleidingen geproefd door docenten en inleiders. Zo was er aandacht voor 'Precision Farming', beweiding, 'Internet of Things' of de Youth Food Movement. Alle presentaties van de inleidingen zijn beschikbaar op de website van het UDV en in het dossier met alle presentaties van de UDV Onderwijsdagen.

(Bron foto: UDV)