Nieuws

Onderwijsarrangement melkveehouderij en biodiversiteit

Weidevogelexpert Ysbrand Galama maakte samen met docenten van Nordwin College het onderwijsarrangement ‘Melkveehouderij & Biodiversiteit in de weide’. Mbo-leerlingen vinden er stageopdrachten over natuurinclusieve landbouw.

Op 7 november 2017 organiseerde Nordwin College het symposium 'Het BOEren Natuurinclusief in beroepspraktijkopdrachten & HOE?!' Tijdens dat symposium was er veel aandacht voor praktische invulling van natuurinclusief boeren. In aansluiting op het symposium ging Ysbrand Galama - melkveehouder, weidevogelexpert en een van de sprekers tijdens het symposium - aan de slag met suggesties van symposiumdeelnemers en maakt in samenwerking met docenten opdrachten die belangrijk zijn voor jonge boeren.

Stageopdrachten

Het resultaat is een wikiwijs-onderwijsarrangement 'Melkveehouderij & biodiversiteit in de weide'. Het is een e-learning pakket, met daarin opgenomen vier stageopdrachten voor mbo-leerlingen. Zij kunnen hiermee aan de slag op het melkveebedrijf van een stagebieder. De input voor deze opdrachten kwam van docenten, stagebieders en deskundigen.

Filmpjes

Naast de opdrachten bevat het arrangement relevante factsheets en diverse filmpjes. Die filmpjes kunnen gebruikt worden in de meningsvorming tijdens discussies in de les of aan de keukentafel. De opdrachten zijn geschreven voor MBO 1-2 maar kunnen ook ingezet worden bij MBO 3-4.

(Bron foto: Pixabay)