Menu
Nieuws

Onderwijsarrangement melkveehouderij en biodiversiteit

Weidevogelexpert Ysbrand Galama maakte samen met docenten van Nordwin College het onderwijsarrangement ‘Melkveehouderij & Biodiversiteit in de weide’. Mbo-leerlingen vinden er stageopdrachten over natuurinclusieve landbouw.

false