Nieuws

Onderwijsmateriaal over groenbemesters beschikbaar

Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem. Voor het onderwijs geeft het nieuwe dossier ‘Groenbemesters’ informatie in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentaties en opdrachten.

De belangstelling voor de teelt van groenbemesters is sterk gegroeid. Naast bemesting en beheersing van bodemziekten is spelen nu ook biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stoffen en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een belangrijke rol.

Keuze voor groenbemesters

Groenbemesters kun je voor verschillende doelen telen, zoals het in stand houden van de biologische bodemvruchtbaarheid, de beheersing van ziekten en plagen, of voor de versterking van de biodiversiteit. Daarnaast is de teelt voor een groenbemester of vanggewas soms verplicht als gevolg van regelgeving. Er zijn diverse gewassen die je als groenbemester kunt telen.

Elke groenbemester heeft andere eigenschappen. Zo kunnen vlinderbloemigen een belangrijke rol spelen bij de stikstofvoorziening. Voor de onderdrukking van het wortellesieaaltje kun je juist weer Japanse haver of afrikaantjes gebruiken. Het is voor telers belangrijk dat ze voor elk perceel de juiste afwegingen maken bij de keuze voor een groenbemester.

Casussen voor onderwijs

Om de actuele kennis over groenbemester voor het onderwijs te ontsluiten is in een WURKS-project lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentaties voor het onderwijs en opdrachten. Dit materiaal is beschikbaar via het nieuwe dossier 'Groenbemesters' van Groen Kennisnet.

Verschillende groepen groenbemesters worden uitvoerig belicht, zoals kruisbloemigen, grasachtigen en vlinderbloemigen. Daarnaast is er aandacht voor mengsels, regelgeving, vanggewassen na de teelt van maïs en het onderwerken van groenbemesters. Naast het handboek en de factsheets bevat het dossier ook zes cassussen of opdrachten die in het onderwijs gebruikt kunnen worden.

(Bron foto: Shutterstock )